A kormány döntése alapján a Földművelésügyi Minisztérium 100 millió forintos keretösszeget különített el az illegális bevándorlók által 2015. évben Magyarország déli országhatáránál okozott mezőgazdasági károk kompenzálása érdekében.

Az egyszeri jövedelempótló támogatást Csongrád, Bács-Kiskun, valamint Baranya megye déli részein fekvő, meghatározott településeken gazdálkodók vehetik igénybe.

A károsult termelő a támogatási kérelmét 2016. március 1. és március 30. között nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

A kérelmen a falugazdász a mezőgazdasági kárral kapcsolatos igazolását a mezőgazdasági kár bekövetkezését alátámasztó dokumentumok, képi bizonyítékok, vagy két tanú egybehangzó írásbeli nyilatkozata alapján állítja ki.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatás mértéke a mezőgazdasági kárral érintett, a 2015. évi egységes kérelemben 2015. június 16-ig bejelentett termőföldterület után szántóföldi növények esetében legfeljebb 15.000 Ft/ha, ültetvények, valamint zöldségfélék esetében legfeljebb 30.000 Ft/ha.

Az MVH a támogatási jogosultságot és a jövedelempótló támogatás összegét a feltételek fennállása, valamint a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű keret figyelembevételével állapítja meg.

A támogatás részletszabályait az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II.9.) FM rendelet tartalmazza.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)