A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használati lehetőséget kínál fel.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használati lehetőséget kínál fel azon természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek termékei számára, akik olyan termékeket állítanak elő amelyek a Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura 2000 terület) készülnek, vagy alapanyaguk döntően innen származik, és előállításuk a természettel összhangban történik.

A Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használatára olyan természetes személyek, gazdálkodók szervezetek és vállalkozások, egyéni, vagy családi gazdálkodók, őstermelők pályázhatnak, amelyek tevékenységüket természetvédelmi oltalom alatt álló területen, környezetkímélő módon, a helyi hagyományokra és sajátosságokra építve, a térség munkaerő kínálatára alapozva végzik.

A pályázó termékkel szemben elvárás, hogy alapvetően helyi, a térségre jellemző alapanyagból készüljön. A terméknek vagy szolgáltatásnak minőségével és megjelenésével tükröznie kell a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait, emellett meg kell felelnie a hazai és európai uniós normáknak, szabályoknak is.

A védjegy célja a helyi termékek piacra jutásának elősegítése és a természettel harmonikus gazdálkodás és termék előállítás ösztönzése.

A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet kell benyújtani, melyet a Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság bírál el. A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat alapelveit és a használat feltételeit tartalmazó dokumentum beszerezhető a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon (6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.), vagy letölthető a nemzeti park honlapjáról (www.knp.hu).

A kérelmet egy példányban, egy termékmintával együtt személyesen a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságra (Kecskemét, Liszt F. u. 19.) vagy az illetékes természetvédelmi őrhöz kell eljuttatni 2016. január 21- ig.

(forrás: http://knp.nemzetipark.gov.hu/)