A jégeső- elhárító szervezet kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek részbeni finanszírozásához.

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendeletnek az egyes földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel történt módosítása alapján a jégeső- elhárító szervezet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti vissza nem térítendő csekély összegű támogatásként kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek részbeni finanszírozásához.

A  támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.

A támogatási kérelmet „Jégeső-elhárító szervezet kiegészítő díjtámogatás – Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon tárgyév december 15-éig postai úton.

Részletek: http://www.mvh.gov.hu/documents/20182/614286/131-2015.+%28XI.+5.%29+MVH+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/ebdc7f70-6950-4a94-ad28-a4093ebb3676

(forrás: mvh.gov.hu)