A 2016. június 7-én meghirdetett TéT_16 pályázati felhívás kiegészítése a magyar-szlovén együttműködésben folyó kutatás-fejlesztési együttműködések, ezen belül főként a kutatói mobilitás támogatására.

A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-szlovén együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken:
• élettudományok
• agrártudományok
• ICT, mérnöki tudományok
• biotechnológia
• kémia
• fizika
• környezetvédelem

Az elszámolható költségek köre
• beutazó szlovén kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége
• kiutazó magyar kutató kiutazási költsége, biztosítási díja, vízumdíja

A támogatás egyéb fő feltételei
• Az egy projekten belül tervezett kölcsönös látogatások száma és időtartama esetében törekedni kell arra, hogy az egyensúlyban legyen a szlovén és a magyar kutatók között.
• A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével tervezhető.
• A projekt megkezdésére vonatkozó egyéb információkról a TÉT_16 pályázati felhívás 4.3. pontja rendelkezik.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 20 millió forint keretösszeggel támogatja az adott relációban. Projektenként maximum 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázatok benyújtása a pályázati kitöltőprogram megjelenésétől kezdve 2016. július 15-ig lehetséges, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)