A szakorvosok támogatása érdekében 2016-tól új támogatási forma került bevezetésre, melynek lényege, hogy a szakvizsga megszerzését követően a frissen szakvizsgázott orvosok legfeljebb 5 évig bruttó 151.000 Ft támogatásban részesülhetnek.

A szakorvosok támogatására – a szakvizsga megszerzését követő öt évig az szerezhet jogosultságot, aki a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjaiban részesült, vagy nem részesült ugyan az ösztöndíjban, de első szakorvosi, vagy kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgáját 2015. augusztus 31-ét követően szerezte meg. További feltétel, hogy a pályázó a szakvizsga megszerzését követően Magyarországon, közfinanszírozott ellátás keretében teljes munkaidős foglalkoztatás mellett végezzen egészségügyi tevékenységet.

Fontos tudni, hogy a támogatás nem automatikus, hanem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé külön benyújtott igénylést követően kaphatják meg a jogosultakat foglalkoztató egészségügyi szolgáltatók.

A 2015. december 10-i igénylési határidőig benyújtott igénylések alapján már 357-en kapják meg a támogatást. Tekintettel a jelentős számú érintettre és a támogatásra jogosult foglalkoztatotti kör adatainak időközben bekövetkezett változásaira, az OEP lehetőséget biztosít új igénylések leadására a 2016. március 30 – április 20. közötti időszakban.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén az igénylés visszamenőleges, így a későbbi igényléssel nem éri hátrány a jogosultakat, az öt éves jogosultsági időszak tehát nem fog rövidülni. A visszamenőleges időszakra járó támogatások egy összegben kerülnek kifizetésre.

Azok a szolgáltatók, amelyek még korábban nem nyújtottak be igénylést foglalkoztatottaikra vonatkozóan, előzetes regisztrációt követően pótolhatják azt a fent jelzett időpontig. Az igényléssel már rendelkező szolgáltatók a rendszerbe történő belépést követően módosíthatják a korábban megadott adatokat, illetve új jogosultakat vehetnek fel.
Az igényléssel kapcsolatban további információ az OEP (oep.hu) honlapján található.

(forrás: kormany.hu, EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság)