Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én hivatalosan megnyílt.

A Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére
.
Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:
1. prioritási tengely: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőzési rendszerek színvonalának javítása          
2.  prioritási tengely: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése   
3. prioritási tengely: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése    
4. prioritási tengely: KKV-k versenyképességének erősítése innováció vezérelt fejlesztéssel   

A támogatásra jogosult terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. A Program terület Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyét, Szerbiában pedig az alábbi, Vajdaság Autonóm Tartományon belül található NUTS III szintű területeket foglalja magába: Észak- Bácska, Nyugat-Bácska, Dél- Bácska, Észak-Bánát, Közép- Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A program Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA) származó támogatása 65,1 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki, így a program teljes költségvetése 76,6 millió euró.        

A program első, stratégiai relevanciájú projektek támogatását célzó pályázati felhívása egykörös rendszerben került meghirdetésre, melynek benyújtási határideje 2016. augusztus 26-a. A Program hivatalos nyelve az angol, a felhívással kapcsolatos dokumentumok kizárólag angol nyelven elérhetőek.

A pályázati lehetőségekről a program weboldalán vam lehetőség tájékozódni: http://www.interreg-ipa-husrb.com.

(forrás: palyazat.gov.hu)