A Nemzetgazdasági Minisztérium idén ismételten elindítja a „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci programot a 2013-2015-ös évek hasonló programjának tapasztalatait felhasználva a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre.

Prevenciós jelleggel már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását a program, és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény a későbbi munkaszocializációs folyamatot is elősegíti.

Ezen felül a program biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő iránti igény kielégítését is.

Az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású alapfeladatot ellátó intézmények számára a célcsoporthoz tartozó fiatalok, azaz a nappali tagozaton tanuló diákok, akik a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor még nem töltik be a 25. életévüket, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek,  munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre a program keretében.

A támogatás leghosszabb időtartama maximum napi 6 órás foglalkoztatás mellett 2 hónap lehet, a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 96.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 83.250 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe.

A munkaerő-piaci program 2016. június 20-tól 2016. augusztus 31-ig tart.

(forrás: kormanyhivatal.hu, Zala Megyei Kormányhivatal)