A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

A Felhívás keretében a cél már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A projekt részcélja, hogy a támogatási időszakot követően, olyan gazdasági- és piaci környezetet alakítsanak ki maguk számára a támogatott vállalkozások, hogy önállóan, akár állami támogatás nélkül is képesek legyenek tartósan működni, fenntarthatóságuk leginkább piaci bevételektől és ne az állami támogatásoktól függjön. Elvárás, hogy a létrejövő üzleti kapcsolataik a for- és non-profit szektor szereplőivel biztosítsák későbbiekben a stabil működési hátterüket.

A Felhívás közvetlen célcsoportját a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások képzik, melyek hozzájárulnak a közvetett célcsoportnak tekinthető álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásához. Ennek megfelelően a szervezetek üzleti fejlesztése, a termékek előállítása és piacra juttatása mellett, a Felhívás a hatékony működéshez szükséges humán erőforrás kapacitás bővítését is támogatni kívánja.
A GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt célja a társadalmi célú vállalkozások számára üzleti modellfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése, mentorálása, hálózatosodásuk elősegítése. A kiemelt Felhívás kedvezményezettje az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által alapított konzorcium. Támogatást igénylő a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése kiemelt Felhívás keretében alapított konzorciummal együttműködési megállapodást köt.

A Felhívás keretében a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt keretében minősített projekt terv megvalósítására nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 900 db.

A felhívás keretében a GINOP-5.1.2-15 „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” c. kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkező alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető
– nonprofit gazdasági társaságok,
– egyesületek,
– alapítványok,
– szociális szövetkezetek, valamint
– elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek,
nyújthatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételeknek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)