A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás esetében a támogatási kérelem benyújtásánál 2016. június 15-vel új értékelési határnap került bevezetésre.

A felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg előre látható kimerülésére tekintettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján 2016. június 16-tól 00.00-tól a beérkezett pályázatok értékelési szakaszának idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

2016. május 31-én a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére 21 milliárd Ft-os keretösszeggel, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatás” címmel a VEKOP-2.1.1-15 felhívással megegyező szakmai tartalmú felhívást tett közé, amelyre 2016. december 31-ig van lehetőség pályázatot benyújtani.
Részletes információ az alábbi linken érhető el:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/vallalati-kfi/vallalati-kfi-16

(forrás: palyazat.gov.hu)