Magyarországon bevezetésre került az Ifjúsági Garancia Rendszer 2015 elejétől. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban a fiatalok foglalkoztathatóságának növelését célul tűzte ki. A program keretén belül már igéynlhető támogatás.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy, minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, valamint, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához azok a 25 év alatti fiatalok, akik nem tanulnak, és nem is dolgoznak.

Ez elsősorban azzal érhető el a szakképzetlen fiatalok esetében, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére egy új lehetőséget kapnak. A hangsúlyt a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a szakképzett fiatalok esetében.

A program célcsoportja, a 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik sem iskolarendszerű, sem felnőttképzés keretében nem tanulnak, és nem is dolgoznak.

A program első szakaszban elsődlegesen a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált, 25 év alatti fiatalok kapnak segítséget. A foglalkoztatási 6 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani számukra az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra 6 hónapon belül.

Legfeljebb 8 hónap lehet a foglalkoztatás-bővítő támogatás folyósítási időtartama, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
A foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a a támogatás mértéke.

Ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek a támogatás igénybevételével egyidejűleg.

A munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű bérköltség-támogatás nyújtható a munkaadó részére:

1. Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség-támogatás, legfeljebb 90 napra, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatásával.

2. Alacsony iskolázottságú fiatalok bérköltségének támogatása: legfeljebb 10 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig. 5 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség

3. Nem alacsony iskolázottságú fiatalok bérköltség támogatása: legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig. 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség

Mobilitási támogatások is nyújtható, a munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése, a munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása, valamint a lakhatási támogatás szintén támogatható a projekt keretein belül, a fentebb vázolt feltételeknek megfelelően.

A támogatás Baranya megyében is igényelhető.

A pályázat benyújtását a munkavállaló lakhelye szerinti illetékes munkaügyi központba szükséges benyújtani és onnan is kell igényelni a kérelemcsomagot.