A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium ajánlattételi felhívása a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2016. január 1. és 2016. június 30. közötti időszakban indítani tervezett képzések jegyzékének összeállításához.

A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, valamint 18 megyei kormányhivatal (Pest Megyei Kormányhivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala kivételével) alkotta Konzorcium.

A képző intézmények 2015. december 14-én 16:00 óráig nyújthatnak be ajánlatot a területileg illetékes kormányhivatalnál.

A felhívás itt érhető el:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirdetmenyek/ginop-6-1-1-15-alacsony-kepzettseguek-es-kozfoglalkoztatottak-kepzese-cimu-projekt-ajanlatteteli-felhivasa

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/)