A dohánytermelőknek az új szerkezetátalakítási programba már csak 2015. október 7-ig van lehetőségük bejelentkezni.

Fontos, hogy az október 7-i jogvesztő határidőig minden jogosult dohánytermelő bejelentkezzen az új programba annak érdekében, hogy a dohány termeléséhez rendelkezésre álló nemzeti támogatásokat (átmeneti nemzeti támogatás, csekély összegű dohánytermeléshez és szárításhoz kapcsolódó támogatások) igényelhesse.

Amennyiben a programba bejelentkező dohánytermelő családi gazdaságban vagy közeli hozzátartozójával közösen termel dohányt, úgy lehetősége van a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit — az élőmunka ráfordítási vagy az élőmunka és árbevételi kötelezettségét együtt — legfeljebb három további személlyel, ún. együttműködő termelővel megosztani.

A kötelezettség-megosztásnál az alábbiakra is figyelemmel kell lenni::

–    október 7-ig be kell jelenteni, ez is jogvesztő határidő;
–    az együttműködő termelőnek ténylegesen részt kell vennie a dohányművelésben;
–    ha az együttműködő termelő a családi gazdaság tagja, vagy közös őstermelői igazolványon  szereplő  mezőgazdasági termelő, akkor a mezőgazdasági őstermelő adózására vonatkozó jogszabály szerinti rá eső bevétel alapján teljesítheti a programban foglalt árbevételi kritériumot függetlenül attól, hogy a vonatkozó számlát a családi gazdálkodó nevére vagy a közös őstermelői igazolványon szereplő más természetes személy nevére állították ki;
–    amennyiben az együttműködő termelő ilyen módon legalább 200 000 Ft árbevételt igazol, úgy kell tekinteni, hogy egy hektár vonatkozásában már teljesítette az élőmunka-ráfordítási kötelezettséget;
–    amennyiben az együttműködő termelő az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 4.§ (7)-(9) bekezdéseinek egyike alapján az előírt közterheket megfizette, úgy a program szempontjából teljes munkaidőben foglalkoztatottnak minősül, ezzel további négy hektár vonatkozásában teljesíti az éves 500 munkaóra élőmunka ráfordítást.
–    amennyiben a bejelentett együttműködő termelő mégsem teljesíti a szerkezetátalakítási feltételek rá eső részét, úgy csekély összegű támogatást ugyan nem igényelhet, de a szerkezetátalakítási programban résztvevő „eredeti” dohánytermelő helyette is teljesítheti az előírt feltételeket.

Fontos, hogy csak az a szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő jelentsen be kötelezettség-megosztást, ahol ennek a feltételei teljes körűen fennállnak. Azon öt hektárnál nagyobb területen dohányt termelők, akik a bejelentéssel nem tudnak, vagy nem akarnak élni, az öt hektár fölötti rész vonatkozásában az egyéb feltételek teljesítése mellett a hektáronkénti 300 000 Ft támogatást, mint a szárítás költségeit csökkentő támogatást igénybe tudják venni, így semmilyen hátrány nem éri őket.

Ugyancsak lényeges, hogy a szárítási támogatás saját szárító hiányában szabad szárító kapacitás megléte esetén — megfelelően dokumentált — bérszárítás után is igénybe vehető.

Lényeges, hogy minden saját és bérszárításra használt 5000 Kg zöld dohány szárítására alkalmas kapacitás egy szárítónak minősül függetlenül attól, hogy az hány fizikai egységben áll rendelkezésre (pl. egy 10 000 Kg kapacitású dohányszárító a rendelet vonatkozásában két szárítónak minősül).

forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)