Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szintén a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal konzorciumban pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a helyi foglalkoztatási együttműködés támogatására.

A két projekt keretében lehetőség nyílik a munkaerőpiaci szereplők hatékony együttműködésére, elősegítve a munkanélküliség csökkentését, a megfelelő humán erőforrás biztosítását, figyelembe véve a helyi vállalkozások gazdaságfejlesztési céljait, szakmunkaerő igényeit.

A két projekt „gazdája” azért a megyeszékhely és a megyei önkormányzat, mert gazdaságfejlesztési terveikkel így tudják összhangba hozni a foglalkoztatás fejlesztését.
Konzorciumi tagként a kormányhivatal a program támogatási részének kezelését végzi, mint ahogy minden foglalkoztatási támogatás esetében.

A támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatás összeg Debrecen esetében 3, 615 Mrd Ft (Megyei Önkormányzat 1,235 Mrd Ft), amelynek több mint 70 százaléka a foglalkoztatást segítő támogatás.  A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszak 60 hónap, amely egy hosszú távú, stratégiai fejlesztést eredményezhet.
A foglalkoztatási paktum működésének egyik alappillére a helyi foglalkoztatási helyzet átfogó vizsgálata, helyzetfeltáró tanulmány elkészítése, mely alapot szolgáltat a paktum tagok által elfogadásra kerülő foglalkoztatási stratégia és akcióterv összeállítására.

A stratégia prioritásokat, fő irányvonalakat határoz meg a foglalkoztatást elősegítő képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások vonatkozásában, melyek megvalósítását az akcióterv tartalmazza.

A rendelkezésre álló információk alapján lehetőség nyílik a felmerülő igényeknek megfelelően alakítani a munkaerőpiaci folyamatokat, olyan képzési struktúrát és foglalkoztatási támogatási rendszert létrehozni, mely hatékonyan szolgálja a paktum által kitűzött célokat.

A projekt első szakaszában elkészül a helyzetfelmérés, a stratégiai terv és az akcióterv, létrejön egy olyan Paktum Iroda, amely a vállalkozásokkal és a gazdaság működését segítő szervezetekkel (például kamara) folyamatosan tartja a kapcsolatot. Ezt követi a támogatási időszak, amelyben munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, képzéssel készítik fel az álláskeresőket a munkavállalásra, illetve bértámogatással segítik elhelyezkedésüket.

(forrás: kormanyhivatal.hu, HBMKH)