A projekt célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készség fejlesztésével.

Cél, hogy a fiatalok vállalkozói készségeinek fejlesztésével, a számukra nyújtott képzési és tanácsadási szolgáltatásokkal, mentorálással, a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések kiépítésével, a hálózatépítéssel olyan fiatal vállalkozói réteg jöjjön létre, amely képes a generáció munkaerő-piaci aktivitásának fokozására, hozzájárul a térség gazdasági fellendüléséhez, az önfoglalkoztatóvá válás mellett munkahelyeket teremt, fokozza a térség versenyképességét.

A projekt közvetlen célcsoportja:

18-25 év közötti Dél-Alföldi régió lakossága:

• akik vállalkozásban többségi tulajdonnal nemr endelkeznek
• tervezik új mikro-vállalkozásindítását
• fiatalok, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozóiattitűddel rendelkeznek.
• az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai, a programba történő bevonáskor

– a munkaügyi szervezetnélálláskeresőként regisztrált,
– vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
– olyan fiatalok, akik továbbtanulni szerettek volna, de nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe
– vállalkozói klubokban, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezeteknél megjelenő fiatalok

Valamint a felsőfokú végzettségű pályakezdők 25-30 éves életkor esetén

A jelentkezés várhatóan 2016 elején kezdődik meg a régiónként, a régiószerinti konzorciumnál. Előzetes regisztrációra régiónként eltérő weboldalakon nyílik lehetőség.
A Dél-alföldi régió honlapja: www.gondolkozzokosan.hu

(forrás: http://csmkik.hu/)