A 40 évnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági termelőket több módon is előnyben részesíti a Vidékfejlesztési Program. A programon belül kifejezetten az induló fiatal mezőgazdasági termelőkre szabott tematikus alprogramot is indul.

Az alprogram céljai közt szerepel a vállalkozóként indulás előmozdítása, a gazdaság-fejlesztésének megerősítése, a tudásbázis gyarapítása és a gyakorlati készségek megerősítése, valamint a gazdaság-indítás célzott segítése és a szaktanácsadás és a mentorálás is.

Támogatásban egyéni vállalkozóként első ízben induló, 18–40 év közötti, mezőgazdasági szakismerettel rendelkező természetes személy részesülhet, vagy olyan jogi személy, amelynek kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 18–40 év közötti, és mezőgazdasági szakismerettel rendelkezik.

A pályázáshoz meg kell felelni a feltételeknek, melyek a  6000–25 000 közötti STÉ, mint termelési potenciál, az üzleti terv benyújtása, és hónapnál nem régebben kezdeményezett egyéni vállalkozói regisztráció, vagy meglévő cégben kizárólagos tulajdonosság és ügyvezetőség.

A támogatási összeg  40 000 €. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás

A támogatás két részletben (75 % – 25 %) igényelhető. A második részlet igénylése az első részlet igénylését követő 36 hónap után lehetséges, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés alapján.

(forrás: nak.hu)