Az új Vidékfejlesztési Programról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új kézikönyve ad tájékoztatást a lehetséges pályázók számára.

A Vidékfejlesztési Program célja az agrárium, illetve általában vidéki szereplők megerősítése. Különböző összetételű munkacsoportokban zajlott a tervezés, melybe külső szakértőket és érdekképviseleti szervezeteket is bevontak, ezután pedig nyílt társadalmi egyeztetés történt.

A Program elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásával a munkaerő-igényes ágazatok beruházásaira helyezi a hangsúlyt, valamint segíti a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást is.

A Bizottsággal már megállapodott Magyarország a Program elfogadásáról, így a következő lépés a pályázati felhívások elkészítése, melyhez ugyancsak bevonnak külső szakmai partnereket. Az első pályázatokat várhatóan 2015 őszén hirdetik meg.

A közös agrárpolitikai célok közt szerepel az életképes élelmiszer –előállítás, a fenntartható gazdálkodás a környezeti erőforrásokkal és a vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődése.

Ezekre a célokra az EU költségvetés 38%-a fordítódik 2014-2020 között, melyből Magyarországnak 13 061 milliárd euró jut.

A VP számos lehetőséget biztosít a közös célok eléréshez az agrárgazdaság szereplői, valamint a vidéki térségekben működő szervezetek és ott élő népesség számára.

A rendelkezésre álló forrásból 139 millió euró jut tudásátadásra és innovációra, 690 millió euró a vidéki térségeknek, 343 millió euró erdőgazdálkodásra és 2767 millió euró mezőgazdasági termelésre és élelmiszer feldolgozásra.

A mezőgazdasági termelésre és élelmiszer feldolgozás forrásából 213 millió euró fordítható kockázatkezelésre és jövedelemstabilizálásra, 1039 millió euró környezetgazdálkodásra, 118 millió euró minőség-rendszerekre és termelői csoportokra és 1397 millió euró beruházásokra.

Az erdőgazdálkodás forrásából környezetgazdálkodásra 134 millió euró jut és 209 millió euró beruházásokra.

A vidéki térségek számára rendelkezésre álló forrásból 192 millió euró jut a LEADER számára, 215 millió euró a helyi gazdaság-fejlesztésére és a helyi infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésre pedig 283 millió euró.

Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal gazdák indulásának, valamint a rövid ellátási láncok kiépítésének és megerősítésének támogatására. Erre a két célra külön alprogramokat hoztak létre, amelyen belül a fiatal gazdák támogatására 195 millió euró áll rendelkezésre, a a rövid ellátási láncok kiépítésének és megerősítésének támogatására pedig 66 millió euró.

A célcsoportok közt a mezőgazdasági termelők, az erdőgazdálkodók és az élelmiszer-feldolgozók szerepelnek, valamint egyéb magánjogi személyek, közjogi, nonprofit szervezetek vagy természetes személyes is részesülhetnek támogatásban.

A tudásátadás és innováció területén például agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek, bemutató üzemi programok, szakmai tanulmányutak, csereprogramok és gyakornoki programok, tájékoztatási szolgáltatás, egyéni és csoportos szaktanácsadás, szaktanácsadók továbbképzése, innovatív projektek megvalósítása, valamint innovatív projektek beruházásai és a mezőgazdasági termelés fejlesztése támogatható.

A mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás támogatható beruházásai közt az állattenyésztési és a kertészeti ágazat fejlesztése. a kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és a borászat fejlesztése, valamint az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzése kap helyet.

A kockázatkezelés és jövedelemstabilizálás szempontjából a mezőgazdasági biztosításokhoz nyújtanak támogatást, de ide tartozik  a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás és a jövedelemstabilizáló eszközök is.

A környezetgazdálkodás tekintetében az élőhely fejlesztési és vízvédelmi célú nem termelő beruházások, az agrár és környezetgazdálkodási kifizetések, a védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták, valamint a ritka és veszélyeztetett növényfajták, mikroorganizmusok megőrzése, az ökológia gazdálkodásra történő áttérés, az ökológiai gazdálkodás fenntartása, A Natura 2000 gyepterületeinek és a természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései, valamint tájgazdálkodási együttműködésekre jut a forrásból.

A minőségrendszerek és termelői csoportok esetén támogatható tevékenységek a minőségrendszerhez történő csatlakozás, a minőségrendszerhez kapcsolódó tájékoztatás és promóció, valamint a termelői csoportok létrehozása.

Az erdőgazdálkodás esetén a támogatható beruházások közt szerepel az erdősítés, az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése és helyreállítása, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése, az erdei ökoszisztémák térítésmentes közjóléti funkcióinak fejlesztése, az erdészeti technológiák, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése, valamint az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek.

A környezetgazdálkodás során a Natura 2000 erdőterületeinek kompenzációs kifizetései, az erdő-környezetvédelmi kifizetések és az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése támogatható.

A vidéki térségek fejlesztése esetében a helyi gazdaságfejlesztés során a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére, a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítására és fejlesztésére, valamint a kis gazdasági szereplők együttműködéseire kapható támogatás. A helyi infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés során a szolidáris gazdálkodás együttműködései, a kisméretű infrastruktúrák és az alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben részesülhet támogatásban. A LEADER keretein belül pedig a Helyi Fejlesztési Stratégiák céljaihoz illeszkedő projektek megvalósítása, a Helyi Akciócsoportok együttműködése, a helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a Helyi Akciócsoportok működése és térségszervezési feladatai támogathatóak.

Az alprogramok esetében a Fiatal gazdák a Fiatal gazdák induló támogatásában és a ráépülő támogatási lehetőségeken részesülhetnek. A rövid ellátási lánc esetében pedig a REL együttműködések, és a ráépülő támogatási lehetőségek nyújtanak forrásokat.

A támogatások utófinanszírozással,a felmerült költségek alapján, beruházások esetén előleg lehetősége mellett utólagosan vehetők igénybe. A művelet jellegétől kamattámogatás és vissza nem térítendő támogatás vehető igényben.

(forrás: nak.hu)