Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programját jóváhagyta az Európai Bizottság.

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára, Kis Miklós Zsolt szerint, nehezek és küzdelmesek voltak az egyeztetetések, de sikerült megvédeni a magyar gazdák, a magyar vidék érdekeit a legfontosabb kérdésekben Brüsszellel szemben.

A legnagyobb eredménye a  Vidékfejlesztési Programnak (VP), hogy a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba a nagygazdaságok helyett. Ezzel az agrár-társadalompolitikában történelmi lépést tett a magyar kormány, hiszen már ezek a vállalkozások fogják kapni a beruházási források 80 százalékát az új időszakban, ezzel megtörve a nagyüzemek támogatás-koncentrációját.

Kiemelte még az egyeztetések fontos magyar sikerei közül, hogy szigorú feltételek mellett, de lehetőséget adott az Európai Bizottság az öntözött területek növelését célzó új öntözési beruházások támogatására. A  kormány birtokpolitikai szempontjainak érvényesítését az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) program esetében is elfogadta Brüsszel. Így hasonlóan a területalapú támogatásokhoz, a nagyüzemek támogatásai méretüktől függően csökkennek.

Továbbá sikerült elérni, hogy a VP forrásaiból a többi uniós tagállaméhoz képest kiemelkedően magas arányban, több mint 40 százalékkal részesedjenek a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti beruházások. Ezzel a mezőgazdaság, élelmiszeripar és faipar versenyképességének növekedéséhez, új munkahelyek létrejöttéhez jelentősen hozzájárulhat a VP.

A nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt mintegy 1300 milliárd Ft a VP összforrása.  A legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. Éppen ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll a program középpontjában, mégpedig a munkaigényes ágazatok, különösképpen az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszer-feldolgozás kiemelt támogatásával.

Mintegy 75 milliárd Ft fog jutni meglévő állattenyésztő telepek modernizációjára, újak létesítésére, ill. az állattenyésztéshez szükséges gépek beszerzésére. A kertészeti ágazatnak 72 milliárd Ft fog a rendelkezésére állni ültetvények, üvegházas kertészet létesítésére, a meglévő kertészetek technológiai korszerűsítésére.

Energiahatékonyságot, a megújuló energiák használatának támogatását szolgálja a beruházási források egy jelentős része. Ezzel növelhető az érintett ágazatok versenyképessége, és csökkenthető az üvegházhatású-gáz kibocsátásuk és a többnyire importált fosszilis energiafüggőségük is.

Az élelmiszeripar fejlesztésével nemcsak új, főleg vidéki munkahelyek hozhatók létre, hanem a mezőgazdasági alapanyagoknak biztos felvevőpiac teremthető, amely a gazdák jövedelembiztonságához is hozzájárul. Fontos cél még a mezőgazdasági és élelmiszeripari exporton belül a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának 80 százalékra növelése 2020-ig.

Az aszály veszély jelentősen megnőtt az egyre forróbb nyarak és az egyre kiszámíthatatlanabb csapadék eloszlása miatt hazánkban, ezért az öntözött területek bővítése alapvető igény a gazdák részéről. Hozzájárul a program a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, és ezzel a termelés biztonságának növeléséhez is. A kertészeti ágazatban pedig lehetőség nyílik hatékony jég- és fagykárelhárító rendszerek kiépítésére is.

Továbbra  is jelentős forrásokkal, mintegy 79,5 milliárd forinttal támogatja a kormány a fiatal gazdák indulását és megerősödését, és ezzel a generációváltást a mezőgazdaságban.

A jelentősen megváltozott, környezeti szempontból célzottabbá és hatékonyabbá váló agrárkörnyezet-gazdálkodási és ökogazdálkodási támogatási program 2016. január 1-jével újraindul.

Számos fejlesztési, beruházási forrásból választhatnak a vidéki önkormányzatok, így többek között a külterületi utak felújítására, helyi termelői piac kiépítésére, valamint épületek energetikai korszerűsítésére is lehetőségűk lesz.

A teljes forrás 5 százaléka jut a LEADER programra a következő időszakban, ezzel biztosítható a LEADER program országos lefedettsége.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)