A borászatok fejlesztésének támogatására kiírt pályázat várhatóan 2015. decemberében jelenik meg.

A felhívás célja a borászatok fejlesztése és a piacra jutásuk elősegítése, ennek érdekében technológiai fejlesztést célzó beruházásokat és környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat.

Pályázhatnak mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások, mezőgazdasági termelők, akik a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkeznek, az előző évi árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, a jogosultak csoportjai, az Agrár-Innovációs csoporttagok és REL együttműködés termelői.

A támogatható tevékenységek közt a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztések,  energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyság növelés, megújuló energia­ forrás alkalmazás, az operatív csoport tagjának az innovatív projekt keretén belüli kísérleti fejlesztései,  a REL együttműködés termelőjének az együttműködés üzleti terve alapján – a saját gazdaságában megvalósuló – beruházásai szerepelnek.

(forrás: www.nak.hu)