Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfi fajok 2016/2017. évi állatjóléti támogatása iránti kérelmeket júniusban lehet benyújtani.

Az intézkedés célja, hogy azon gazdálkodók, akik vállalják az előírásokon túlmutató állatjóléti feltételek biztosítását az étkezési tojást termelő tyúk és tenyészbaromfi állományok tartása során támogatásban részesüljenek.

A támogatás igénybevételéhez első lépésként támogatási kérelmet kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített (N0636 számú Támogatási kérelem) nyomtatványon az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (1476 Budapest, Postafiók 407) 2016. június 30-ig.
A nyomtatvány az 57/2016. (VI. 9.) számú MVH Közlemény mellékleteként megtalálható az MVH honlapján :
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/57-2016-vi-9-szamu-mvh-kozlemeny

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2016. június 30. napjáig. A hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket az MVH-nak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

(forrás:mvh.gov.hu)