A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások” című (VP4-4.4.1-16 kódszámú) felhívás.

A mezőgazdasági termelés színtere széleskörű ökoszisztéma szolgáltatásaival hozzájárul a közjavak előállításához, megőrzéséhez, azonban gazdálkodás e funkciója jelentősen visszaszorult az elmúlt évtizedekben. Napjainkban általánossá vált a mezőgazdasági élőhelyeken a biodiverzitás csökkenése, az élőhely-hálózat elemeinek és ezen keresztül a zöld infrastruktúra hálózatnak az eróziója, a táji elemek degradációja.

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, illetve fejlessze – továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 400 db.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik/amelyek rendelkeznek a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (MVH eljárási törvény) 28. §- a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55. § -ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nyt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)