A TÁMOP 1.1.2 programnak köszönhetően Baranyában közel tizenkétezren kaptak segítséget az elhelyezkedéshez.

A Baranya Megyei Kormányhivatal TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiók)” elnevezésű projektje október végén zárul.

A  munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévők kaphattak segítséget álláskeresésükhöz a programnak köszönhetően komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

A programban a bevonás során előnyben részesültek a halmozottan hátrányos helyzetűek, és nemcsak bekerülhettek, de tartósan be is illeszkedhettek a munkaerőpiacra az elérhető támogatások, szolgáltatások jóvoltából.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhívta a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló több mint 8 milliárdos forrásból Baranya megyében közel 12 000 fő álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációja valósulhatott meg a projekt keretében.

Eredetileg 2011. május 1-jétől 2015. április 30-ig tartott volna a program, azonban módosult az akcióterv a bevonandók létszámának növekedésével, így 2015. október 31. lett a záró dátum, amely természetesen többletforrást is vonzott magával.

A munkanélküliség kezelése, a képzettségi szint javítása, a diszkrimináció csökkentése, valamint a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának elősegítése a projekt hosszú távú célkitűzése. Továbbá, Baranya megye aprófalvas jellegéből adódóan a mobilitási lehetőségek előmozdítása, valamint a munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok aktivitásának fokozása. A szakmával nem rendelkező regisztrált álláskeresők képzése és munkába helyezése is, a helyi igényekhez mérten a hiányszakmáknak megfelelő képzések indítása, a roma kisebbség motiválása és a velük szemben támasztott diszkrimináció csökkenésének elősegítése is a célok közt szerepelt.

A munkaerő-piaci információnyújtás, tanácsadás, és felkészítés emelhető ki az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások közül. A képzési költségek, a képzés alatti keresetpótló juttatás, az utazási költség és számos további az elhelyezkedést könnyítését célzó kiadás finanszírozását oldhatták meg támogatásként a programból.

A különböző célcsoportok, az alacsony iskolázottságúak, a pályakezdők, az 50 év felettiek, a gyermekgondozásból visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részsülők, illetve a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek eltérő szükségleteihez igazodott a támogatások mértéke és jellege.

A program keretében több száz résztvevő támogatása a különféle területeken még jelenleg is folyamatban van.

(forrás: kormany.hu, Baranya Megyei Kormányhivatal)