Pályázati cél: kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet.

1.Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 85%

Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával. A Kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő pályázókat támogat!

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• részvételi díj,
• utazási költség,
• szállásköltség.

2. Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 85%

Pályázók köre: Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként működik.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 15%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• fordítói tiszteletdíj,
• tolmácsolás, szinkrontolmácsolás,
• terembérleti díj,
• eszközbérleti díj,
• szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
• installációs költség,
• utazási költség,
• szállásköltség,
• szállítási költség,
• reklám- és propagandaköltség (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
• nyomdaköltség (kiállítási tablók),
• biztosítási költség (kiállítási anyagok).

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
                
Hagyományos megjelentetés esetén:
• írói tiszteletdíj,
• illusztrátori tiszteletdíj,
• fotós tiszteletdíja,
• szerzői jogdíjak,
• fordítói tiszteletdíj,
• lektorálás tiszteletdíja,
• szerkesztői tiszteletdíj,
• nyomdai előkészítési munkák (szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, szedés, tördelés, képfeldolgozás, korrektúra)
• nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).
                 
Digitális adathordozón történő megjelentetés esetén:

• írói tiszteletdíj,
• illusztrátori tiszteletdíj,
• fotós tiszteletdíja,
• szerzői jogdíjak,
• fordítói tiszteletdíj,
• lektorálás tiszteletdíja,
• szerkesztői tiszteletdíj,
• előkészítési munkák költsége (szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra),
• adathordozó gyártási költsége,
• adathordozó csomagolási költsége.

Támogatás csak a szakmai programhoz kapcsolódó kiadvány elkészítésére igényelhető, ami kereskedelmi forgalomba nem hozható.

3.A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70%.

Pályázók köre: Feltárásra pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.
Állagmegóvásra, bemutatóhely kialakítására pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, fenntartói.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. december 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 30%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• régészeti lelőhelyek feltárása,
• régészeti bemutatóhelyek állagmegóvása, helyreállítása,
• régészeti bemutatóhelyek kialakítása.

Támogatás nagyértékű eszköz beszerzésére nem igényelhető!

4.Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. december 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 10%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• építőipari kivitelezési költségek,
• restaurálási költségek,
• műszaki ellenőr díjazása,
• tervezői művezetés,
• a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 22-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)