Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására.

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára.

Pályázók köre: kéziratok szerzői, mint magánszemélyek.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

• alkotói támogatás.

Alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3–12 hónapos időtartamra a tudományos, az ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására igényelhető támogatás. A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.

Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet. A felhívásban megjelölt, alkotói időszakot meghaladó alkotói tevékenységre nem áll módjukban pályázatot benyújtani. Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egyéves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely összeg magában foglalja a 27%-os áfát.

2. Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása.

Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Ezen altémában pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:

• programra/rendezvényre,
• programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó.
 

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 27% áfa összegnél.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

• előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj felhasználásának tételeit),
• szállásköltség,
• csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem),
• utazási költség,
• bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
• szállítási költség,
• reklám- és propagandaköltség – maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
• szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
• jutalomkönyvek megvásárlásának költsége.
 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A járulékokat a tiszteletdíj jogcímnél a Kollégium abban az esetben támogatja, ha a pályázat összköltsége megegyezik az NKA-tól igényelt összeggel.

Határon túli pályázó esetében – amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal – a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 5-én, éjfélig lehet.

(forrás: emet.gov.hu)