Magyarország azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amely a lehetséges legkorábbi időpontban indította el az előlegfizetéseket október 16-án.

Jelenlegi információink alapján az előlegfizetést vállaló, mintegy 11 tagállam közül kisebb hányad indította a kifizetéseket október közepén. Vannak olyan tagállamok, ahol nem élnek a kifizethető 70%-kal (pl. Románia), illetve az új rendszer megnövekedett ellenőrzési feladatai miatt több tagállam későbbre tervezte a kifizetések indítását: október vége, november (pl. Csehország). Néhány tagállam nem tervezett előlegfizetést (pl. az Egyesült Királyság), illetve van olyan tagállam, ahol még nem ismertek a kifizetés részletei sem.
Az Európai Unió magyar javaslatra fogadta el, hogy a korábbi 50%-kal szemben akár 70% legyen az előleg.

Minden korábbinál több, 35 jogcímben igényelhetnek támogatást a gazdálkodók Magyarországon, eddig 8 különböző jogcímben történt előlegfizetés.
Magyarország az egyetlen tagállam, amely vállalta, hogy ilyen sok jogcímben fizet előleget, ez versenyelőnyt jelenthet a hazai gazdáknak

Előlegfizetés

Az eddigi kifizetések kapcsán sok kérdés vonatkozott arra, hogy az ügyfelek miért nem kapták meg a teljes 70%-ot. Mind a jogszabályokban, mind a közleményekben a 70% egy maximális érték, azaz a jogszabályok alapján alkalmazandó visszaosztási rátákkal (idén a SAPS esetében pl. a korábbi 1 visszaosztási ráta helyett 3-at kell alkalmazni), illetve az egyes kérelmekben lévő kockázatokkal kellett csökkenteni a támogatás összegét. Így az előírások betartása következtében a kifizetések nem minden esetben érték el a 70%-ot. (Általában 60-70% között voltak.)

A másik gyakran felmerülő kérdés, hogy miért csak a SAPS-ot kapta meg az ügyfél és a zöldítést nem, illetve fordítva. Ezzel kapcsolatban elmondható – ahogy arra az MVH több nyilatkozatban és sajtóközleményben felhívta a figyelmet –, hogy két „külön mozgó” jogcímről beszélünk, nagyrészt eltérő ellenőrzésekkel és eltérő támogatási kalkulációval. Ebből következően külön-külön kerülhetnek kifizetésre. A gazdák érdekében az MVH nem várta be az egyik jogcím kifizetésével a másik jogcím kifizetését, hanem amint lezárultak az előlegfizetéshez szükséges ellenőrzések pl. a zöldítésben, az adott jogcím kifizetésre került, és nem várta be a SAPS-ot, illetve fordítva.

A 2015-ös év az új jogcímek miatt jelentősen eltérő feladatokat hozott:

2014.:
• több éve bejáratott jogcímek
• két jogcímben történt előlegfizetés
• már bejáratott ellenőrzési feladatok, meglévő tapasztalat
• a közvetlen kifizetések egymástól kevésbé függnek
• SAPS esetében 1 visszaosztási ráta

2015.:
• több újonnan bevezetett jogcím
• 8 jogcímben történt kifizetés
• teljesen új típusú ellenőrzési feladatok
• szoros függések a közvetlen támogatás jogcímei között
• SAPS esetében 4 visszaosztási ráta, illetve a közvetlen támogatások szintjén „közös” visszaosztási ráta alkalmazása

2015.11.30-ával lezárult az előlegfizetés időszaka a közvetlen támogatásokat illetően. Azonban az ügyintézés természetesen folytatódik, amellyel az egyes jogcímek tekintetében az alábbi ügyintézési és kifizetési fejlemények várhatóak:

• Az előleg legfeljebb 70% mértékű lehet, de ezt a mértéket jelentősen csökkenti az előlegfizetési időszakban még jellemzően tisztázatlan (kockázatosként kezelt) területek mértéke, illetve az alkalmazandó visszaosztási ráták (forrásbiztosítás a kistermelői, a fiatalgazda, illetve vidékfejlesztési támogatásokra).

Az előleg-jóváhagyások befejeződtek, azok az ügyfelek nem kaptak előleget, akiknek a kérelmében:

• folyamatban vannak még ellenőrzések, pl. a jogszerű földhasználat- vizsgálata;
• más hivatalok ellenőrzési eredményére várunk, pl. kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések;
• a kérelem 20% feletti, a kifizetés szempontjából kockázatosnak minősülő területtel érintett (erről az ügyfelek nagy része adategyeztető végzésben értesült, vagy értesülni fog december első napjaiban).

A SAPS esetében azon ügyfelek kérelmeire lehet részfizetést megállapítani, ahol az ellenőrzési eredmények alapján a kifizetési kockázatok figyelembevételével a megállapított területhez képest a túligényelt, illetve kockázatos területek aránya nem haladja meg a 20%-ot, továbbá nincs egyéb, pl. aktív gazda kritériumnak való meg nem felelés.

• Az előleg kifizetése a keresztellenőrzések ütemében haladt, a túligényelt blokkokra benyújtott kérelmek, a fizikai ellenőrzésekkel és MePAR változásvezetéssel érintett kérelmek, valamint a kérelmek tematikus fedvényekkel (pl.: állandó gyepfedvény) való kötelező keresztellenőrzése még folyamatban volt.

Az előleg legfeljebb 70% mértékű lehetett. Az előlegfizetési időszakban még jellemzően tisztázatlan (kockázatosként kezelt) kérelmek nem kaphattak előleget, mert a kockázatokat megbecsülni a zöldítésben nem lehet.

Az előleg jóváhagyások befejeződtek, azok az ügyfelek nem kaptak előleget, akiknek a kérelmében:

• folyamatban vannak még ellenőrzések pl. jogszerű földhasználat vizsgálat -;
• más hivatalok ellenőrzési eredményére várunk pl. kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzések;
• a kérelem 20% feletti, a kifizetés szempontjából kockázatosnak minősülő területtel érintett (erről az ügyfelek nagy része adategyeztető végzésben értesült, vagy fog értesülni december első napjaiban).

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer részfizetéssel indul decemberben. A jogcímben érintett ügyfelek száma 50755. A támogatási konstrukcióban legkevesebb 500 euró, és maximum 1250 euró összeg kifizetése lehetséges.

Azok az ügyfelek fognak részfizetésben részesülni, akiknek a területalapú támogatási kérelme (SAPS) helyszíni ellenőrzéssel nem érintett és nincsenek további kifizetést akadályozó tényezők (pl. jogszerű fölhasználat vizsgálat). A részfizetés a minimális támogatásként meghatározott összeg kifizetésével indul, december első hetében várhatóan mintegy 36 ezer kistermelő kapja meg így a támogatást.

A kistermelői támogatást igénylők között csak SAPS és Zöldítés jogcímben 45153 ügyfél érintett. 5602 ügyfél pedig termeléshez kötött támogatást, fiatal gazda támogatást is igényelt. Az ügyfélkör kb. 60%-ának a részfizetés a teljes támogatási összeg kifizetését jelenti.

Anyajuhtartás támogatással kapcsolatban két jogcímen nyújthattak be támogatási kérelmet az ügyfelek: átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), és  termeléshez kötött támogatás (EU-es finanszírozású). ÁNT esetében az előlegfizetésben részesült ügyfelek száma 4561 fő, a folyósított előleg összege 8 812 643 Ft (helyszíni ellenőrzéssel érintettek, jogosultsággal nem rendelkezők nem kaptak előleget). Az uniós finanszírozású támogatás esetében 5593 ügyfél részesült előlegben 3 497 113 678 Ft összegben [helyszíni ellenőrzéssel érintettek-jegyzőkönyvvel még nem lezárt kérelmek, kölcsönös megfeleltetés szándékosság kockázatával érintettek (más hatóság ellenőrzési adatainak még nem vagyunk a birtokában) nem kaptak eddig előleget)]. A jogcímek kifizetése részfizetéssel folytatódik januárban.

Tejhasznú tehéntartás támogatása idén indult új jogcím, 2912 igénylőből 2279 ügyfél kapott előleget, 11 666 219 145 Ft összegben [(helyszíni ellenőrzéssel érintettek-jegyzőkönyvvel még nem lezárt kérelmek, kölcsönös megfeleltetés szándékosság kockázatával érintettek (más hatóság ellenőrzési adatainak még nem vagyunk a birtokában) nem kaptak eddig előleget)]. A jogcím kifizetése részfizetéssel folytatódik decemberben.

Nemzeti tejtámogatásban az előlegben részesültek köre közel 100%, az elmúlt években a jogosultak száma 5000 ügyfél körül mozgott, december 1-jei teljesítéssel az előleget kapott ügyfelek száma 4622 fő, a folyósított előleg összege 9 198 656 056 Ft. (A jogcímet csak abban az esetben lehet kifizetni, ha az ügyfél legalább 1 hektár SAPS–területtel rendelkezik.) Nemzeti jogcímben még decemberben is fizethető előleg, ezért azon néhány ügyfél, aki nem kapott november 30-ig kifizetést, december első felében meg fogja kapni!

A termeléshez kötött hízottbika tartás támogatása idén indult új jogcím, 5788 igénylőből 4221 ügyfél kapott előleget, 514 455 462 Ft összegben [(helyszíni ellenőrzéssel érintettek-jegyzőkönyvvel még nem lezárt kérelmek, kölcsönös megfeleltetés szándékosság kockázatával érintettek (más hatóság ellenőrzési adatainak még nem vagyunk a birtokában) nem kaptak eddig előleget)]. A jogcím kifizetése részfizetéssel folytatódik januárban.

KAT anyajuhtartás kiegészítő nemzeti támogatása tekintetében hasonló a helyzet, a jogosultak köre 700 fő körüli, eddig előleget kapott 666 ügyfél 359 423 243 Ft összegben. Mivel ezek nemzeti támogatások, itt még decemberben is lehetséges előlegfizetés, ha a jogosultság ellenőrzése megtörtént.

Cukorrépa-termesztés támogatása: A támogatás részfizetése decemberben indul, amint a cukorrépa-beszállítások felgyorsulnak, és a kérelmezők a szükséges igazolásokat be tudják küldeni. Azon ügyfelek esetében van lehetőség kifizetésre, akik már beküldték a cukorrépa átvételéről szóló bizonylatot, és akiknél teljesültek az egyéb támogatási feltételek is. A közel hatszáz, kérelmet benyújtó ügyfél közül jelenleg csupán egy termelő nyújtotta be a kifizetéshez szükséges bizonylatot.

A támogatás elődje a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás, mely támogatást termeléstől elválasztott támogatásként, történelmi bázis alapon lehetett a 2014. támogatási évben utoljára igényelni.

A cukorrépa-termesztés támogatása termeléshez kötött támogatásként 2015-től a SAPS- támogatással együtt, az egységes kérelemben igényelhető. Alapfeltétele, hogy a tárgyévben a termeléshez kötött cukorrépa-támogatásra megjelölt terület SAPS-jogosult legyen. Továbbá, hogy az igénylő a tárgyévben a cukorkvóta-jogosulttal – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül – cukorrépa szállítási szerződést kötött, melynek másolatát a támogatási kérelméhez mellékelte éssaját jogán vagy cukorrépa integrátoron keresztül cukorrépa-szállítási joggal rendelkezik, valamint az annak igazolására szolgáló dokumentum másolatát a támogatási kérelméhez mellékelte. Továbbá az igénylést követő év február 1-jéig az MVH részére megküldi a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát.

A forrást az EU biztosítja, a 2015. évi keretösszeg 8 000 000 €. A 2015. évi egységes kérelemben 590 ügyfél igényelte a támogatást 15 306 ha terület vonatkozásában, a fajlagos támogatás mértéke: legfeljebb 522 €/ha (313,45 Ft/EUR árfolyam alapján 163.620,- Ft/ha).

EMVA jogcímek

A 2015. évi egységes kérelmen igényelt kedvezőtlen adottságú területek támogatása, Natura 2000 gyepterületek támogatása esetében december elejétől indulnak el a kifizetések és folyamatosak lesznek, hiszen ezen ügyfelek kérelmeit le kell zárnunk és a kifizetéseket teljesítenünk kell december 31-ig.

(forrás: http://www.mvh.gov.hu/)