Az Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

1.Pályázati cél: Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén.

Pályázók köre: rendezőszervek, illetve résztvevőként magánszemélyek (iparművészek és iparművészeti szakemberek).

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.– 2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Rendezőszerv esetén:
o előadói tiszteletdíj,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o előállítási költség (anyag),
o terembérleti díj,
o eszközbérleti díj,
o szakmai anyagköltség.

Magánszemély részére (részvétel esetén):
o utazási költség,
o szállásköltség,
o részvételi díj,
o eszközbérleti díj,
o szakmai anyagköltség.

2. Pályázati cél: Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar iparművészek részvételére a hazai alkotótelepeken.

Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

A Kollégium ennél az altémánál elsősorban a művészeti alkotások létrehozására létrejött alkotótelepeket és alkotóműhelyeket támogatja.                  

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 11.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.– 2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
o közreműködők tiszteletdíja,
o utazási költség,
o szállítási költség,
o szállásköltség,
o eszközbérleti díj,
o terembérleti díj,
o részvételi díj,
o előállítási költség (anyag),
o csoportos étkeztetés (A kért támogatási összeg max. 20%-a lehet. A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem.)

3. Pályázati cél: Alkotói támogatás.

Az NKA Iparművészet Kollégiumához alkotói támogatásra nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás azon alkotónak, aki felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők), továbbá azon alkotónak sem, aki 2016-ban egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-, Kozma Lajos-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj).

3. a) Pályázati cél: Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására.

Pályázók köre: iparművészek, mint magánszemélyek.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft Igényelhető támogatás: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva). Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1. – 2017. április. 30.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o alkotói támogatás.

3.b) Pályázati cél: Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására.

A 3. b) pontra nem lehet pályázni PhD és DLA témával, illetve 2016-ban a pályázó nem részesülhet egyidejűleg állami ösztöndíjban (pl.: Kállai Ernő-ösztöndíj) és az NKA Iparművészet Kollégiumától alkotói támogatásban.

Pályázók köre: művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.500.000 Ft Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva). Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1. – 2017. április 30.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o alkotói támogatás.

4. Pályázati cél: Iparművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra.

Csak katalógusra nem lehet pályázni, továbbá arra, hogy a kiállításhoz kapcsolódó kísérő kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerülhet.

Pályázók köre: egyéni iparművészeti alkotók, iparművészeti szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  50.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.– 2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o rendező tiszteletdíja,
o megnyitó személy tiszteletdíja,
o szállítási költség,
o biztosítási költség,
o installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
o szakmai anyagköltség,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o terembérleti díj,
o biztonsági őrzés,
o analóg és digitális képkidolgozás.

Kiadványoknál (katalógusnál) a Kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja.

Hagyományos megjelentetés esetén:
o szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
o szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o nyomdai előkészítés,
o nyomdaköltség.

CD-n történő megjelentetés esetén:
o szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
o szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
o lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
o előkészítési munkák költsége,
o gyártási és csomagolási költségek.

5. Pályázati cél: Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek megjelenésére.

Pályázók köre: kereskedelmi tevékenységet nem folytató nonprofit iparművészeti szakmai szervezetek.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.– 2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o utazási költség,
o standbérleti díj,
o szállásköltség,
o vásári katalógusban való szereplés,
o biztosítási költség,
o installációs költség,
o nyomdaköltség.

6. Pályázati cél: A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Pályázók köre: nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 800.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni .A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o 2016. évi tagdíj.

A pályázó ebben az altémában csak tagdíjra pályázhat, a kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6., éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)