A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívást tett közzé.

1. Pályázati cél: Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium a külföldi konferenciákon való részvétel esetében csak az előadást tartó költségeihez járul hozzá, kivétel ez alól a jelentős nemzetközi szervezetek tagságával járó részvételi kötelezettség (pl. vezető testületi tagság), szakmai szervezetek nemzetközi együttműködésen alapuló kölcsönös kötelezettségei.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: könyvtári, levéltári szakmai szervezetek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. január 31.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o utazási költség,
o szállásköltség,
o regisztrációs költség.

2. Pályázati cél: Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A Kollégium akkreditált képzéseket nem támogat. Országos múzeum pályázó kizárólag országos szakmúzeummal vagy megyei hatókörű városi múzeummal kötött együttműködési nyilatkozat csatolásával nyújthatja be pályázatát.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.900.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre:
o Könyvtár: ODR könyvtárak.
o Levéltár: közlevéltárak.
o Múzeum: országos múzeumok, melyek jogszabály által kötelezettek szakági továbbképzések szervezésére.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 1.–2017. május 31.

A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,

A fenti tiszteletdíj kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.
o szállásköltség,
o utazási költség,
o bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
o csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésére nem).

3. Pályázati cél: Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Közgyűjtemények Kollégiuma a 2015. évi pályázati felhívás keretében már támogatásban részesített.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 28.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft/pályázat. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 1.–2017. május 31.

A Kollégium az alábbi pályázatokat támogatja különösen:
o A 2010–2015. között kiemelkedő, a pályázó intézményben a helyi identitás erősítéséhez kapcsolódó tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, jelentős restaurálási munkákat, illetve még soha be nem mutatott gyűjtemény-együtteseket tartalmazó kiállításokat.
o A pályázó időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményben, művelődési házakban, más közgyűjtemény-típusban kiállítható változatát is elkészíti, illetve mellékeli a bemutatások programtervét is.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Kiállítás megvalósítása esetén:
o tervezési költség (installációhoz),
o kivitelezési költség (installációhoz),
o installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor stb.),
o szállítási költség,
o szakmai anyagköltség,
o reklám- és propagandaköltség,
o műtárgyvédelmi eszközök (kiállításhoz közvetlenül kapcsolódóan),
o restaurálás költsége,
o konzerválás költsége.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadvány(ok) hagyományos megjelentetése esetén:
o illusztrátori tiszteletdíj,
o fordítói tiszteletdíj,
o lektorálás tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj,
A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is.
o nyomdai előkészítés,
o nyomdaköltség.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadványok(ok) digitális megjelentetése esetén:
o a tartalom elektronikus megjelentetésének költségei,
o CD/DVD gyártási költségek.

Pedagógiai program megvalósítása esetén:
o szakmai anyagköltség (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
o műtárgymásolatok készítés (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

4. Pályázati cél: Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívják a pályázók figyelmét:
o A 2016. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban rendezvénytársulást hoznak létre, melynek tagja lehet az adott településen, illetve vonzáskörzetében lévő egyéb közgyűjtemény vagy közgyűjteményt is működtető integrált közművelődési intézmény.
o A pályázó múzeumnak az intézményközi együttműködésben megvalósuló programot szolgáltatáscsomagként kell bemutatnia (pl. közös jegyek rendszere; bérletkonstrukció, turisztikai szolgáltatókkal történő együttműködés, különféle kedvezményrendszer, hétvégi élménycsomag kidolgozása stb.).
o A 2016. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban a múzeum vonzáskörzetében a potenciális látogatók minél számosabb bevonása és magas szintű, több információs fórumon megvalósuló tájékoztatása érdekében települési vagy kistérségi szinten médiakampány lebonyolítása. Ennek keretében a helyi erőforrások bevonása pl. városi televízió, nyomtatott és on-line települési lapok, portálok, illetve önálló szórólap vagy programfüzet kiadása.
o Előnyben részesülhetnek azok a pályázatok, amelyek olyan ajánlati konstrukciót dolgoznak ki, melynek eredményeként az eseményen túlmutatóan is várható a látogatószám növekedése.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:
Pályázók köre 1. pont esetében: 400.000 Ft
Pályázók köre 2. pont esetében: 100.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre:
1. a komplex rendezvényszervezési, programfinanszírozási célok esetében hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, legalább múzeumi besorolású intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
2. helyi, települési vagy kistérségi rendezvény és annak kommunikációs kampánya támogatása esetén: hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 20.–2016. június 30.

A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o szereplők tiszteletdíja,

A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás. terembérlet,
o technikai eszközök bérleti díja,
o sátor bérleti díja,
o szakmai közreműködők tiszteletdíja,
o szállítási költség,
o programhoz tartozó kiadványok nyomdaköltsége,
o reklám- és propagandaköltség (beleértve a szórólapok, plakátok nyomda- és anyagköltségét is),
o dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése).

5. Pályázati cél: Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére.

Nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Közgyűjtemények Kollégiuma a 2015. évi pályázati felhívás keretében már támogatásban részesített.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívják a pályázók figyelmét:
o A Kollégium csak országos, megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ menti országok közgyűjteményeivel közös rendezvények lebonyolításához nyújt támogatást.
o Könyvtárak esetében az országos szakmai szervezetek nyújthatnak be pályázatot, elsősorban országos programok megrendezésére (tagszervezeteik nevében nem).
o A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb két-két (külön-külön pályázati adatlapon), a többi országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet egy-egy rendezvényre nyújthat be pályázatot.
o A Kollégium ebben az altémában támogatja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, amelyre a megyei könyvtárak a megyéik egész területére, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros egészére irányuló program megvalósítására nyújthat be pályázatot.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 46.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre:
o Könyvtár: megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltári szakmai szervezetek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 1.–2017. június 30.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o szereplők tiszteletdíja,
A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.
o szakmai közreműködők tiszteletdíja,
o terembérlet,
o technikai eszközök bérleti díja,
o sátor bérleti díja,
o installációs költség,
o szállítási költség,
o csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem),
o programhoz kapcsolódó kiadványok nyomdaköltsége,
o pedagógiai, kulturális program anyagköltsége (oklevelek, vetélkedők díjai),
o reklám- és propagandaköltség (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét),
o dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése),
o szakmai díj,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szakmai anyagköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.

6. Pályázati cél: Szakmai innovációs projektek megvalósítására.

Pályázni lehet a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, tanfolyamok, regionális műhelynapok megszervezésére.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft/pályázat Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: könyvtárak, vagy azok fenntartói.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 1.–2017. január 31.

A pályázó nevezési díj címén 5.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni.  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o szakértők tiszteletdíja,

A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.
o utazási költség,
o szállásköltség,
o tanfolyam díja,
o bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
o csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem).

7. Pályázati cél: Múzeumi évkönyvek közzététele.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft/pályázat. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: hazai, működési engedéllyel rendelkező múzeumok.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 15.–2017. március 31.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o nyomdaköltség.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 8-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)