Pályázati cél: hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti) célok megvalósításának támogatása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet:

1. Alkotói támogatásra
Kézirat megírására:
o a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatása, meghatározó értékeinek bemutatása,
o kiemelkedő munkássággal rendelkező magyar építészek életrajzának megírása,
o új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások, illetve kritikai tanulmányok létrehozása,
o építészeti és vizuális környezetkultúra alap-, közép- és felsőfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítése.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és a pályázatok értékelése is külön-külön történik.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. június 1.–2017. május 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o alkotói támogatás.

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 29.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 85%.

Pályázók köre: Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként működik.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja. Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 15%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető – kivéve a filmszakmai tárgyú rendezvényeket:
o előadói tiszteletdíj,
o fordítói tiszteletdíj,
o tolmácsolás, szinkrontolmácsolás,
o terembérleti díj,
o eszközbérleti díj,
o szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
o installációs költség,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szállítási költség,
o reklám- és propagandaköltség (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
o nyomdaköltség (kiállítási tablók),
o biztosítási költség (kiállítási anyagok).

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
                 
Hagyományos megjelentetés esetén:
o írói tiszteletdíj,
o illusztrátori tiszteletdíj,
o fotós tiszteletdíja,
o szerzői jogdíjak,
o fordítói tiszteletdíj,
o lektorálás tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj,
o nyomdai előkészítési munkák (szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, szedés, tördelés, képfeldolgozás, korrektúra),
o nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).
                 
Digitális adathordozón történő megjelentetés esetén:
o írói tiszteletdíj,
o illusztrátori tiszteletdíj,
o fotós tiszteletdíja,
o szerzői jogdíjak,
o fordítói tiszteletdíj,
o lektorálás tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj,
o előkészítési munkák költsége (szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra),
o adathordozó gyártási költsége,
o adathordozó csomagolási költsége.

Támogatás  csak a szakmai programhoz kapcsolódó kiadvány elkészítésére igényelhető, ami kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az emberi erőforrások minisztere 67/2013. (X.17.) EMMI rendeletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o utazási költség,
o szállásköltség,
o meghívott művészek tiszteletdíja,
o előadó tiszteletdíja,
o zsűri tiszteletdíja,
o terembérleti díj,
o technikai eszközök bérleti díja,
o reklám, pr- és marketingköltségek,
o szerkesztési költség (kiadvány),
o grafikai költség (kiadvány),
o nyomdaköltség (kiadványok).

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az összes támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a lehet.

3. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 85%.

Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be.

A kollégium kizárólag előadással, prezentációval, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkezők, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevők, tisztségviselők pályázatait támogatja!

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o részvételi díj,
o utazási költség,
o szállásköltség.

4. Az építészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával

Pályázni lehet: nyomtatott és online napi- és hetilapok, blogok, rádió- és tévéadások azon kulturális és köznevelési célú produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: Pályázatot jogi személyek nyújthatnak be.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Hagyományos és online megjelentetés esetén:
o írói tiszteletdíj,
o illusztrátori tiszteletdíj,
o fotós tiszteletdíja,
o szerzői jogdíjak,
o fordítói tiszteletdíj,
o lektorálás tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj.
       
Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:
o szerzői tiszteletdíj,
o forgatókönyvíró tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj,
o rendező tiszteletdíja,
o szakértő tiszteletdíja (építészeti, műemlékvédelmi, régészeti szakértő),
o utazási költség,
o szállásköltség,
o technikai eszközök bérleti díjai.

A 1203/2011. (VI.21.) Korm. határozat 2. pontja alapján egész estés játék-, dokumentum- és animációs filmek, továbbá kísérleti és vizsgafilmek gyártása a Nemzeti Kulturális Alapból nem támogatható!

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 22-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)