Az Emberi Erőforrások Minisztériuma számos szabálytalansági gyanúbejelentéssel élt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) felzárkózási projektje kapcsán, melyek együttesen majdnem az Önkormányzatra eső teljes támogatási összeget, több mint 1.6 milliárd forintot érintenek.

A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a projekt során létrehozott foglalkoztatási szövetkezet nem alkalmas a támogatási szerződésben meghatározott tevékenység ellátására, ezért az EMMI a folyamatban lévő vizsgálatok és szabálytalansági eljárások lefolytatása mellett a szerződéstől eláll.

A 2013. év végén kötött támogatási szerződés célja az Országos Roma Önkormányzat által létrehozott foglalkoztatási szövetkezeten keresztül az ország leghátrányosabb területein élő, főként roma származású munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése lett volna. A „Híd a munka világába” program záró beszámolója többszöri késedelem után, határidőn túl került benyújtásra. A minisztérium ezután haladéktalanul megkezdte a záró helyszíni ellenőrzések lefolytatását. A helyszíni ellenőrzések eredményeként a folyamatban lévő vizsgálatsorozat mellett további szabálytalansági gyanúk kivizsgálása is megkezdődött. Az eljárásnak jelenleg több, mint 23 gyanúpontja van. Az ORÖ által elszámolásra benyújtott tételek összege 1,6 Mrd Ft, a teljes elszámolási összeg esetében fennáll a szabálytalanság gyanúja.

A főkedvezményezett Országos Roma Önkormányzatra eső projektrész szinte teljes egészét érintő nem megfelelőségek gyanúja okán a szövetkezet a vállalt szakmai tevékenységek lényegi elemeit igazolhatóan sem megvalósítani, sem működtetni, sem fenntartani nem képes, így a Minisztérium a szerződéstől a mai nappal eláll. Az elállás jogkövetkezményeként a kedvezményezetteknek vissza kell fizetniük a lehívott támogatási összegeket.

(forrás: kormany.hu, EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)