A Fejér Megyei Kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.

A támogatás célja a legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülők munkaviszonyon kívüli tevékenységgel egyéni vállalkozás keretében, vagy egyéni cég tagjaként, vgazdasági társaságnak a társaság tevékenységi körében  vagy mezőgazdasági őstermelőként történő önfoglalkoztatásának elősegítése.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

• aki álláskereső,
• és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a kirendeltség/foglalkoztatási osztály legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
• vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
• aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel  egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással, betéti társaság esetén beltagként), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A támogatás formája legfeljebb 2 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás, amelynek legfeljebb kétharmad része vissza nem térítendő, és egyharmad része visszatérítendő támogatásként igényelhető.

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

•Tárgyi eszközök  beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
•A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező – ingatlan a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület vásárlásához.
•A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz
•A támogatás legfeljebb 25 %-a használható fel készletvásárlás vásárlás céljára.

A rendelkezésre álló megyei forrás összeg 20.000.000,- Ft.

A pályázatokat 2015. július 31-ei beérkezéssel lehet benyújtani.

(forrás: http://fejer.munka.hu/)