A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. Most idegenforgalmi tevékenységhez is igényelhető támogatás.

A támogatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

• aki álláskereső,
• és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a kirendeltség/foglalkoztatási osztály legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
• vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
• ki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel  egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással, betéti társaság esetén beltagként), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A támogatás formái:

• pályázati úton 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában,
• kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás.

Elbírálásnál előnyt élvez:

1. a beruházás a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § j) pontja alapján létrehozott szabad vállalkozási zónában valósul meg, és / vagy
2. a beruházás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásban jön létre.
3. a tervezett vállalkozás termelő tevékenység megvalósítására, vagy idegenforgalmi tevékenységre irányul,
4. tartósan állást kereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti, vagy megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott álláskereső önfoglalkoztatása valósul meg,
5. ahol a pályázó a pályázat adatlapjában vagy külön mellékelve részletes, kidolgozott, megalapozott, a reális piaci viszonyokat tükröző üzleti tervben mutatja be a tervezett tevékenységtől várható eredményeket,
6. amelynél a pályázatot benyújtó álláskereső rendelkezik a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal,
7. amennyiben a pályázathoz előszerződések, ígérvények kerülnek benyújtása, amelyek segítik a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával, piaccal történő ellátottságát
8. amely az adott településen hiányt pótló vállalkozás
9. a pályázatban bemutatott tevékenység az adott területen újító, innovatív, korszerű, illetve környezetbarát technológiát alkalmaz.

A rendelkezésre álló forrás 80 millió Ft.

A pályázat benyújtási határideje 2015. augusztus 31.

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/7f/d1000/Pályázati_felhívás_2015.pdf)