A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A pályázat célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

Pályázaton részt vehet az, aki:

• a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is- a Járási Hivatal által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott,
• vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
• vállalja, hogy  önmaga foglalkoztatását:

– egyéni vállalkozás
– új induló társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként
– társas vállalkozáshoz való csatlakozással,
– társas vállalkozáshoz való csatlakozással oldja meg.
 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája legfeljebb 1.500.000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás. A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás csak külön-külön nyújtható.

A legfeljebb 1,5 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80 %-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A PMKH FF kisebb összegű támogatást is megítélhet.

A beruházást (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és gazdasági társaságot alapítók esetén) a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a PMKH FF-hoz nem fordulhat. Már működő gazdasági társasághoz csatlakozók csak a döntési értesítő napján kezdhetik meg tevékenységüket és beruházásukat.

A támogatás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált a PMKH FF által 30.000.000 Ft keret került e célra elkülönítésre. 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 14.

(forrás: www.vallalkozo.info)