Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati felhívása az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2015” címmel.

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

A pályázat civil szervezetek működéséhez biztosít támogatást, amennyiben a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000 forintot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000 forint). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000 forint értékig biztosítható.

A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek (a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása) fedezésére fordíthatja.

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A rendelkezésre álló forrás 478 164 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az alábbi bontásnak megfelelően:

• szövetségek részére 4 %.
• egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96 %.
 

Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.

A pályázatokat legkésőbb 2015. szeptember 6-ig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben) lehet benyújtani.

További részletek: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

(forrás: emet.gov.hu, civil.info.hu)