A zöldséggyümölcs termelői csoportok létrejöttük ösztönzése, valamint adminisztratív működésük elősegítése érdekében működési támogatást, míg az elismerési tervben előírt beruházásaik megvalósításához beruházási támogatást vehetnek igénybe.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendeletet és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletet is módosító, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (VII.20.) FVM rendelet FVM rendelet kihirdetése, illetve a rendeletben előírt új szabályok 2015. július 21-i hatálybalépése szükségessé tette a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről szóló 176/2013. (X. 24.) számú MVH Közlemény hatályon kívül helyezését és új közlemény megjelentetését.

A Tanács 2007. október 22-i, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelete (az ún. „az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet” a Bizottság 2011. június 7-i, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelete, továbbá a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet alapján a zöldséggyümölcs termelői csoportok létrejöttük ösztönzése, valamint adminisztratív működésük elősegítése érdekében működési támogatást, míg az elismerési tervben előírt beruházásaik megvalósításához beruházási támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a termelői csoport rendelkezzen az agrárpolitikáért felelős miniszter által elfogadott elismerési tervvel.

A működési támogatás összegének felső értékhatára minden egyes termelői csoport vonatkozásában éves szakaszonként 100 000 euró.

A féléves és éves támogatási kérelmeket a V. pontban meghatározott nyomtatványokon, a csatolandó mellékletekkel együtt az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves időszakainak végétől számított három hónapon belül kell benyújtani. Ha a termelői csoport termelői szervezetként való elismerése az éves, vagy féléves időszak vége előtt következik be, akkor az így keletkező töredékidőszakra vonatkozó támogatási kérelmet a termelői szervezetként való elismerés időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani. A támogatási kérelmeket, a vis maior eseményről szóló bejelentést és igazolás(oka)t, valamint a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton kell benyújtani.

(forrás: mvh.gov.hu)