A Földművelésügyi Minisztérium, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja a  környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban  alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
c) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek elkészítése, kiadása;
d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
e) környezetvédelmi tanácsadás;
f) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
g) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz, stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
h) ágazati szakmai rendezvények szervezése;
i) természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

Pályázatot, azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2014. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2014-ben és 2015-ben környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A keretösszeg 70.000.000 Ft. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. 500.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 6.

(forrás: kormany.hu)