A Bizottság 2016. január 25-i a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről szóló 85/2016/EU rendelete bekezdésének rendelkezésével a 2016. január 27-étől 2016. február 2-áig tartó időszakban támogatások benyújtását felfüggesztette.

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a mezőgazdasági  termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU rendeletre, valamint a Bizottság 2008. augusztus 20-i, az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 826/2008/EK rendeletre – különösen annak 23. cikke (3) bekezdés a) és c) pontjaira – a Bizottság 2016. január 25-i az (EU) 2015/2334 bizottsági végrehajtási rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről szóló 85/2016/EU rendelete (a továbbiakban: 85/2016/EU rendelet) 1. cikk (1) bekezdésének rendelkezésével a 2016. január 27-étől 2016. február 2-áig tartó időszakban a 2015. december 14-i (EU) 2015/2334 végrehajtási rendelet 2. cikkének alkalmazását felfüggesztette. A 2. cikk a magántárolási támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségéről rendelkezik.

A fenti időszakban sertéshús magántárolási támogatás igénybevétele érdekében – a 157/2015. (XII. 22.) számú MVH Közlemény alapján – benyújtott támogatási kérelmek a 85/2016/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdése alapján nem fogadhatóak el. Az 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint továbbá, a 2016. január 21-étől benyújtott támogatási kérelmek is – amelyek elfogadásáról a fent említett időszakban született volna döntés – elutasításra kerülnek.

(forrás: mvh.gov.hu)