Újrahirdették a Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” pályázatot. Módosult a pályázati dokumentáció.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ_2015) pályázati program újrahirdetéséről döntött.
A pályázati dokumentáció módosult. Pályázatot kizárólag az új pályázati dokumentáció kitöltésével, illetve benyújtásával állfogadnak el.

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

• költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
• nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
• jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
• egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
• egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
• önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki

• a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
• munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Támogatási keretösszeg: 1.730.000.000 Ft

A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

A pályázatok benyújthatók a pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. december 31-ig illetve visszavonásig. 

(forrás: ofa.hu)