A hazai nukleáris kompetencia fenntartását és bővítését célzó törekvéseknek új lendületet adhat a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program című négy éves időtartamú projekt.

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont vezeti a projektet megvalósító konzorciumot, és az MTA Atommagkutató Intézet is tagja.

A megfelelő szaktudás és a nukleáris biztonsági kultúra jelenléte előfeltétele az atomenergia hosszú távú biztonságos alkalmazásának és társadalmi elfogadottságának. Ezt felismerve a jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt, összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokat és elérendő célokat dolgoztak ki a nukleáris energetikai szektor nemzeti szinten jelentős szereplői.

Elsősorban a meglévő paksi blokkok biztonságos üzemeltetése és műszaki-tudományos hátterének biztosítása, illetve az új blokkok létesítésére való felkészülés határozza meg a támogatott projekt feladatait. A nukleáris kompetencia hazai megőrzését, újratermelését és növelését segíti a reaktorbiztonsági kutatások folytatása és a kísérletalapú ismeretek bővítése is.
Szerepel a kutatás-fejlesztési projekt céljai között a működő atomerőművi blokkokkal kapcsolatos biztonsági kérdések szaktudásalapú megválaszolása, az új atomerőművi blokkok engedélyezését, építését és üzembe helyezését megalapozó kutatás-fejlesztési feladatok elvégzése, valamint az atomenergetika távlati céljainak megvalósítását célzó, elsősorban a fűtőelem-ciklus zárására és az újfajta, 4. generációs reaktorok kutatására vonatkozó nemzetközi erőfeszítésekben való hazai részvétel biztosítása.

Köszönhetően a projektnek a meglévő és az újonnan létesülő blokkokkal kapcsolatos kérdések megválaszolására, a különböző generációkhoz tartozó reaktori folyamatok számítógépes szimulációjára, valamint a fűtőelem-ciklus zárására vonatkozó hazai stratégia hátterének megteremtésére átfogó hazai nukleáris tudásbázis alakítható ki. Kidolgozzák a nemzeti nukleáris kutatási infrastruktúra középtávú fejlesztési terveit, továbbá segítségével fejlődik a nukleáris szakemberképzés is a projekt keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) biztosítja a „K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 2014” című program keretében támogatást nyert, 1,9 milliárd forint összköltségű kutatás-fejlesztési konzorciális projekt finanszírozását. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont vezeti a konzorciumot, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, az MTA Atommagkutató Intézet, az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága és a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft is részt vesz a projektben.

(forrás: http://mta.hu/)