Ismeretlen elkövetők „csalárd módon” visszaéléseket követnek el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Közreműködő Szervezetei nevében eljárva. Már nem az első esetben történt visszaélés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevével és az uniós pályázatokkal. Az Ügynökség, ahogyan korábban is, most is feljelentést tett az ügyben a rendőrségen. Az egyelőre ismeretlen elkövetők okiratokat hamisítottak a pályázók megtévesztésére, amelyek révén feltehetőleg anyagi haszonra tettek szert. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a pályázók figyelmét a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Fontos, hogy a pályázati eljárásban alkalmazott kapcsolattartás és írásbeli kommunikáció során a Közreműködő Szervezetektől, vagy az Ügynökségtől postai kézbesítés útján érkezett dokumentumokon minden esetben ellenőrizzék a pályázat azonosító számát, és minden egyéb adatát, mert a jelenlegi visszaéléseknél ezek hiányára, vagy meghamisítására derült fény. Ezt a pályázatot benyújtók a www.nfu.hu honlapon, a pályázó tájékoztató felületen megtehetik.

Az „ál” azonosítóval megjelölt, megtévesztő pályázati lehetőség felkínálása sok esetben nem létező projektet takar, vagy az adott régióban igénybe nem vehető pályázatot.

Sajnálatos módon előfordult olyan eset is, hogy olyan kisvállalkozások részére állítottak ki támogatói döntésről hamis okiratot, akik ténylegesen nem is kívántak pályázni, így korábban pályázatot sem nyújtottak be.

A pályázati tanácsadót vagy közreműködő személyt igénybe vevő pályázónak ezért minden esetben érdemes felkeresni az ajánlkozó cég honlapját és ellenőrizni az ott található információkat. Ezen felül érdemes felkeresni a társaság irodáját vagy lehetőség esetén ellenőrizni, hogy a cég szerepel-e a cégnyilvántartásban. Ezt a cégnyilvántartás ingyenesen elérhető adatbázisa egyszerűen lehetővé teszi (www.e-cegjegyzek.hu). Az utóbbi időben ugyanis olyan tanácsadók jelentek meg a pályázni szándékozó cégek környezetében, akik vagy már felszámolási eljárás alatt állnak vagy fiktív vállalkozásként „működnek”. Kérjük a pályázókat, hogy a jövőben a fentiekre fokozottan figyeljenek és közreműködő személy vagy tanácsadó esetleges igénybevétele során kellő körültekintéssel járjanak el, hogy további bűncselekmények ne valósulhassanak meg, és azok kapcsán senkit ne érjen kár. Amennyiben információjuk van ilyen vagy hasonló megtévesztő és csalárd magatartásról, úgy kérjük, forduljanak a területileg illetékes rendőrséghez.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség továbbra is várja az általa működtetett www.anti-lop.hu közérdekű bejelentő oldalra az európai uniós támogatásokhoz köthető visszaélésekkel és szabálytalanságokkal kapcsolatos információkat.