2011. szeptember 20-án (kedden) módosult a Mikrovállalkozások fejlesztése című (GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M kódszámú) pályázati kiíráshoz tartozó felhívás.

A legfontosabb változások a következők voltak:

 • módosult a pályázati felhívás A.6. pontja: a pályázók ezentúl egyablakos rendszeren keresztül fordulhatnak kérdéseikkel az NFÜ ügyfélszolgálathoz,
 • kiegészítették a B.1. pontot: a pályázati kiírás keretében egyéni ügyvédek is pályázhatnak,
 • pontosították a Támogatható tevékenységek köre című fejezetet (C.1.),
 • kiegészítették a Nem elszámolható költségek köre című fejezetet (C.3.),
 • módosult a pályázati felhívás C.6. pontja: „Nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan létrejött előszerződés/szándéknyilatkozat létrejötte, illetve foglaló/előleg megfizetése a jelen Felhívás C.9. ai) pontjának megfelelően.”,
 • az alábbiak szerintmódosult a pályázati felhívás C.9. pontja:
  • af) amennyiben az ingatlanvásárlás keretében telek és felépítmény vásárlására is sor kerül, úgy erre az esetre a támogathatóság feltétele, hogy a telekre megállapított vételár a teljes elszámolható összköltség 10%-át ne haladja meg,
  • ag) az ingatlan értékének alátámasztására szolgáló értékbecslésben az ingatlan értékbecslőnek meg kell bontania az ingatlan értékét az építményhez tartozó telek és a felépítmény értékére, .A támogathatóság feltétele, hogy a telekre megállapított vételár a teljes elszámolható összköltség 10%-át ne haladja meg,
  • ai) foglaló/előleg megfizetése csak abban az esetben fogadható el, amennyiben arra 2011.03.01. után és a pályázat beadását megelőző 60 napon belül került sor; a foglaló/előleg összege nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 10%-át, a teljesített foglaló/előleg összege beleszámít az ingatlan vételárába,
  • aj) amennyiben az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, úgy az ingatlan vételára csak abban az esetben számolható el, amennyiben a haszonélvezeti joggal rendelkező szándéknyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a fenntartási időszak végéig lemond a haszonélvezeti jogáról, vagy hozzájárul haszonélvezeti joga törléséhez,
  • ak) ingatlanvásárlás értéke abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (a telek a rajta lévő építménnyel együtt) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő,
  • f) a Támogató elállhat a szerződéstől amennyiben Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig a Támogató előzetes jóváhagyása hiányában, és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása nélkül idegeníti el, adja bérbe vagy más használatába, illetve terheli meg.
 • módosult a pályázati felhívás F.4. pontja: „A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetési igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele utólag, egy összegben, történhet legkésőbb a jelen Pályázati Felhívás C.7. pontjában előírt végső időpontig.”,
 • pontosították a pályázati felhívás Helyszíni szemle, ellenőrzések című fejezetet (F.5.),
 • kibővült a pályázati felhívás a G. része: egyéni ügyvédeknek ügyvédi igazolványt és kamarai tagsági igazolást szükséges benyújtania.

Kérjük, mielőtt leadná komplett pályázati anyagát a Baranya Megyei Vállalkozói Központban, ellenőrizze, hogy a legújabb felhívásnak megfelelően állította össze pályázatát! Az aktuális pályázati felhívás elérhető a saját honlapunkon, illetve az NFÜ honlapján.