A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai a működési alapjukhoz kapcsolódóan uniós támogatást, továbbá a termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatást vehetnek igénybe.

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 2011. június 7-i, 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet alapján a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai a működési alapjukhoz kapcsolódóan uniós támogatást, továbbá a termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás igénylésének előfeltétele, hogy a termelői szervezet rendelkezzen az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott működési programmal.

A tanácsi rendelet 32. cikkének (1) bekezdése értelmében a termelői szervezetek társulásai is vehetnek igénybe uniós támogatást a tagjaik nevében, amely igénylésének feltétele, hogy a termelői szervezetek társulása rendelkezzen a miniszter által jóváhagyott működési programmal.

A bizottsági rendelet 69. cikkének (5) bekezdése értelmében a termelői szervezetek társulásai akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a tagjaik termelői szervezetek és a támogatási összeg megállapításához a bizottsági rendelet 69. cikk (2) bekezdésében meghatározott igazoló dokumentumok minden tag termelői szervezetre vonatkozóan benyújtásra kerülnek. A támogatás végső kedvezményezettjei a termelői szervezetek.

A támogatás a működési program miniszteri jóváhagyását követően igényelhető, a január 1-jétől december 31-éig tartó éves időszakokban végrehajtott tevékenységek költségeire vonatkozóan. A részleges támogatás iránti kérelmet az MVH a kérelem beérkezését követő három hónapon belül bírálja el, míg az éves támogatást a tárgyévet követő év október 15-éig fizeti ki.

Az uniós támogatás maximális mértéke a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek együttes vizsgálatával állapítható meg, és az alábbi összegek közül a legkisebb értékével egyezik meg.

Részletek: http://www.mvh.gov.hu/documents/20182/0/153-2015+%28XII.+04.%29+MVH+k%C3%B6zlem%C3%A9ny+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si+alapok+t%C3%A1mogat%C3%A1sa/bfeec6bb-f7b5-4937-86f5-7019b8dec845

(forrás: mvh.gov.hu)