A Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program településfejlesztési pályázatának módosításáról döntött.

Ezek részint egyes szakmai tartalmat, valamint a támogatási kérelmek benyújtási határidejét érintő változások, amelyek a projektek sikeres megvalósulását szolgálják.

Fontos kiemelni a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázat módosításai közül a támogatási kérelmek benyújtási határidejének megváltozását. 2016. április 11. helyett 2016. április 21-től nyújthatják be pályázataikat az www.mvh.gov.hu weboldalon az önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek. A Miniszterelnökség célja, hogy elegendő időt biztosítson a pályázóknak a szükséges dokumentumok előkészítésére és kérelmek benyújtására.

A Miniszterelnökség felhívja a pályázók figyelmét arra is, hogy változott a támogatható létesítmények köre a Vidékfejlesztési Program, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közötti lehatárolás következtében. A pályázati felhívásban forrásátcsoportosítás vált indokolttá a funkciócsökkenés miatt. Ennek eredményeképpen 7,2 milliárd forint áll rendelkezésre a közösségi létesítmények energetikai korszerűsítésére, míg 16 milliárd forint a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére. Ebből 8-8 milliárd forintra pályázhatnak mind az egyházi jogi személyek és a nonprofit szervezetek, mind az önkormányzatok.

A felhívás keretében a kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belső részének felújítása, korszerűsítése és bővítése nem támogatható.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)