A Földművelésügyi Minisztérium (FM) új támogatási programot dolgozott ki a gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben lévő tejtermelők megsegítésére 3,6 milliárd forintos keretösszeggel, amely alapján a 2014/2015. kvótaévben megtermelt tej után 15 Ft/kg árkiegészítő támogatás vehető igénybe.

Tekintettel arra, hogy nem hozták meg a várt eredményt a tejpiaci feszültségek enyhítésére hozott EU-s válságintézkedések, a Földművelésügyi Minisztérium a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai támogatásával, valamint a kormány teljes körű egyetértésével kidolgozott egy új támogatási programot a tejtermelők likviditási helyzetének javítására 3,6 milliárd forint keretösszeggel.  A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet tartalmazza a mezőgazdasági csekély összegű támogatás részletes feltételeit.

A támogatási program alapján azok a tejtermelők, akik jogosultak voltak támogatási kérelem benyújtására a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján, a 2015. március 31-én rendelkezésre álló beszállítási, illetve közvetlen értékesítési kvóta után mezőgazdasági csekély összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás mértéke a beszállítási, illetve a közvetlen értékesítési tejkvóta mennyisége után is 15 forint/kg.

A 96/2015. (XII. 23.) FM rendeletben meghatározott módon történik a támogatás igénylése, azaz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) egy megszemélyesített támogatási kérelem-adatlapot küld a támogatásra jogosult tejtermelőknek, akik azt a kézbesítéstől számított 8 napon belül, aláírtan visszaküldik az MVH részére. Fontos, hogy a kérelem visszaküldésére nyitva álló határidő jogvesztő. Az aláírással el nem látott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az MVH.

Egy tejtermelő csak egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, azonban egyazon támogatási kérelmen a beszállítási és a közvetlen értékesítési kvóta után is igényelhető a támogatás.
Mivel a támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerint mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül, ezért az egyes tejtermelők részére kifizethető támogatás összegét az adott tejtermelő rendelkezésére álló egyéni szabad csekély összegű támogatási kerete határozza meg. Uniós szabály alapján a mezőgazdasági csekély összegű támogatás mértéke egymást követő 3 évben legfeljebb 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet egy és ugyanazon vállalkozásonként.

A támogatást az MVH várhatóan 2016. április végéig ki is fizeti a támogatási kérelmet határidőben visszaküldő tejtermelőknek.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)