A Miniszterelnökséget vezető miniszter újabb EMVA jogcímrendeletek módosításról döntött.

A módosítások a Magyar Közlöny 2015. évi 165. számában jelentek meg. A céljuk elsősorban a gazdákra nehezedő szankciók csökkentése, egyes megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbítása, illetve a 2007-2013 közötti uniós források eredményesebb felhasználása.

Annak érdekében, hogy a vállalt fejlesztéseiket sikeresen meg tudják valósítani a gazdálkodók megvalósítás és kifizetési kérelem benyújtási határideje egységesen 2015. november 6-ra változott az idén kiírt kertészeti gépbeszerzés, valamint a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése esetében.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához az idei évben igényelhető támogatások esetében 2015. november 13-a lett a kifizetési kérelmek benyújtásának új határideje.

A módosításnak köszönhetően, a gazdálkodók számára kedvező változások történtek a támogatások igénybe vételét érintően is. Abban az esetben, ha még nem állnak az ügyfél rendelkezésére az utolsó kifizetési kérelemhez csatolandó kötelező engedélyek, viszont a támogatás elutasítását nem indokolja egyéb körülmény, az elnyert összeget folyósítani kell számára. Az ügyfélnek a határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kötelessége bemutatni a hiányzó okiratokat pótlólag, ellenkező esetben vissza kell fizetnie a támogatást.

Továbbá az elhúzódó jogorvoslati eljárások miatt 2015. november 13. napjáig lehetséges az ezzel érintett kifizetési kérelmek benyújtása azoknak, akiknek erre már egyébként nem lenne lehetősége.

Fontos módosítás, hogy az idei évben a mezőgazdasági területek erdősítéséhez már megigényelt jövedelempótló támogatás mellett, az érintett területekre jár az egységes területalapú és a kiegészítő nemzeti támogatás is.

Azért került sor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásokat szabályozó rendeletek módosítására, hogy eredményesen be tudják fejezni a fejlesztéseket az érintett ügyfelek, és ezt követően a támogatásokhoz még az idén hozzájussanak.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)