Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő új pályázatokat hirdet a Határtalanul! program keretében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére,

A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7 § (1) bekezdés d) és e) pontjában megnevezett szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola) 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak.

Pályázatot csak Magyarországon nyilvántartásba vett, a meghatározott feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be egy határon túli partnerintézménnyel – magyar tanítási nyelvű önálló vagy magyar tanítási nyelvű tagozattal/osztállyal rendelkező középfokú szakképző iskolával – együttműködésben.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport tevékenységeit megvalósítani.! Egy pályázónak a pályázati kiírásra benyújtandó, esetlegesen több pályázata semmilyen formában nem vonható össze. Ugyanez vonatkozik a további, a Támogatáskezelő által a HATÁRTALANUL! program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok esetleges pályázó általi összevonására is. Az összevont pályázatok esetében a teljes elnyert pénzösszeg automatikusan elvonásra kerül.

Egy pályázat keretében:

  • legkevesebb 6 és legfeljebb 40 magyarországi középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban 9-12. évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához, valamint
  • legkevesebb 6 és legfeljebb 40 határon túli (Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország területén) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező intézményben középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban részt vevő diák és kísérőtanáraik egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.

Jelen pályázati kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.

A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 21 diákra 3 kísérőtanár). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.

Egy pályázat keretében a pályázó magyarországi intézmény:

  • egy szakképző iskolai oktatásban részt vevő magyarországi diákcsoport, azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területére történő utazására, ÉS
  • egy szakképző iskolai oktatásban részt vevő határon túli magyar diákcsoport azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Magyarországra történő utazására kérhet támogatást.

A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről az együttműködésben részt vevő diákok száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon diákok vegyenek részt.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, – támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2016. február 1. és 2016. június 15. közé eső időszak, illetve – beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2016. február 1. és 2016. május 15. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A rendelkezésre álló keretösszeg 150.000.000. forint. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 50.000.- forint/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 16. és 2015. december 4.

(forrás: http://www.emet.gov.hu/)