Az alapellátás megerősítése az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia egyik kiemelt eleme, ugyanis a törődő egészségügyi rendszer kulcsa és kapuőre az erős alapellátás.

Az alapellátás prevenciós célú megerősítésének támogatása mellett az alapellátás kapuőri szerepének növelését kívánja orvosolni a 2015. július 6-án elfogadott alapellátási törvény.
Az állam az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron (OEP) keresztül 413 millió forint támogatást fizetett ki a 2014-ben meghirdetett háziorvosi letelepedési pályázat keretében, amelynek eredményeképpen sikerült betölteni 38 korábban betöltetlen háziorvosi szolgálatot. A tavalyi évben összesen 81 pályázatot nyújtottak be a két praxisprogramra, ezek közül a támogatáshoz szükséges szerződést hatvannégyen kötötték meg. Az OEP 2015 végén átutalta az összesen 471,6 millió forint értékű támogatást.

Az elmúlt évek pályázatainak sikerét mutatja, hogy az idei kiírással kapcsolatban jelentős érdeklődés mutatkozik. A kormány a 2016. évben ismét praxispályázatokat hirdet az előző években tapasztalt sikeres pályáztatásra való tekintettel, valamint annak érdekében, hogy az alapellátást tovább erősítse.

A tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok betöltésére a tavalyi évhez hasonlóan idén is 500 millió forint áll rendelkezésre. 2016-ban sem változnak a pályázati feltételek, így továbbra is azok az orvosok pályázhatnak, akik képesítésük alapján önálló háziorvosi tevékenységet végezhetnek. A betöltendő háziorvosi szolgálatoknak pedig legalább egy éven keresztül betöltetlennek kellett lenniük és ellátandó lakosságszámuknak meg kellett haladni az 1000, illetve az 500 főt (gyermek szolgálat esetében). Az elnyerhető támogatási összeg a praxis betöltetlenségének függvényében nettó 6 és 10 millió forint között alakult. Az elnyert támogatási összeg szabad felhasználású.

Mindemellett azoknak a háziorvosoknak, akik praxisjogot szeretnének vásárolni a kormány az idei évben is 250 millió forintot biztosít praxisvásárlási program keretében. Továbbra is előnyt élveznek azok a háziorvosok a pályázat elbírálása során, akik nyugdíjas korú kollégájuktól vásárolnak praxisjogot. Az egy háziorvos által elnyerhető támogatás összege maximum 4 millió forint lehet a 250 millió forintos keretösszegből. A háziorvos kizárólag a praxisjog vásárlására fordíthatja a támogatási összeget.

A nyertes pályázóknak mindkét pályázat esetében vállalniuk kell, hogy legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végeznek az adott háziorvosi szolgálatban.
Idén október 15-ig lehet pályázni, de a 2016. évben a korábbiakhoz képest újdonság, hogy a beérkezett kérelmek a benyújtás sorrendjében folyamatosan, de legkésőbb a benyújtást követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra.

A részletes pályázati kiírás az OEP honlapján, az alábbi linkekre kattintva elérhető:

Háziorvosi letelepedési pályázat:
http://www.oep.hu//data/cms1010867/Haziorvosi_letelepedesi_palyazati_kiiras_20160201.pdf

Háziorvosi praxisjog vásárlás pályázat:
http://www.oep.hu//data/cms1010868/Praxisjog_va_sa_rla_s_palyazati_kiiras_20160201.pdf

(forrás: kormany.hu, EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság)