A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás módosult.

A felhívás az alábbiak szerint módosult:

• A Felhívás 3.2.4. pontja kiegészítésre került a „Tudástranszfer a KKV-k irányába – kizárólag KKV-nak nem minősülő vállalkozások (nagyvállalkozások) esetében” vállalással, illetve meghatározásra került az ezen vállaláshoz kapcsolódó monitoring mutató.
• A Felhívás 3.4. A projekttel kapcsolatos egyéb elvárások fejezet kiegészült a nagyvállalatok támogatására vonatkozó feltételekkel, amely rögzítésre került a Felhívás hiánypótoltaható jogosultsági szempontjait tartalmazó 3. sz. szakmai melléklet 79. pontjaként.
• A Felhívás 3.6 Fenntartási kötelezettség fejezet módosult az alábbiak szerint: „A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.” Ennek megfelelően módosult a Felhívás hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat tartalmazó 3. sz. szakmai melléklet 47. pontja.
• A Felhívás 4.1. A támogatást igénylők köre fejezet kiegészítésre került a következővel: ”Minden olyan vállalkozás, amely nem minősül KKV-nak, állami támogatási szempontból nagyvállalkozásnak (Amelyek a 651/2014/EU rendelet I. számú mellékletében meghatározott, a KKV fogalmának nem felelnek meg (nagyvállalkozások) tekintendő jelen Felhívás keretében. Nagyvállalkozás csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, illetve részesülhet támogatásban, amennyiben be tudja mutatni jelen Felhívás 3.4.3. fejezete szerint, hogy a fejlesztés KKV-k számára hasznosabb, mintha a KKV-k közvetlen támogatásban részesülnének.”
• Módosulta a Felhívás 4.3.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja a) pontja, amely alapján A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15-ig lehetséges.
• A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontjai fejezet 9. értékelési szempontja módosult.
• Kiegészítésre került a Felhívás 4. sz. szakmai mellékletében szereplő Klaszter cselekvési terv útmutató.

A fenti módosítások a kapcsolódó kitöltőprogramban is átvezetésre kerülnek, amely a honlapon 2016. február 5-től elérhető lesz, támogatási kérelmek benyújtására február 15-től nyílik lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)