A Könnyűzene Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére.

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás többéves szakmai múlttal rendelkező, elismert magyar zeneszerzők és szövegírók számára új, könnyűzenei művek megalkotására.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
o egy pályázó erre az altémára – több mű megírása esetén összevontan – egy pályázatot nyújthat be;
o pályázni új zenemű zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet;
o az NKA kollégiumainál korábban alkotói támogatásban részesült művel nem lehet pályázni.

Alkotói támogatásra kizárólag egy pályázat nyújtható be.

A pályázatban megjelölt megvalósítási időszak el kell, hogy különüljön a korábbi támogatott pályázatban/támogatási szerződésben szereplő megvalósítási időszaktól, melyről a pályázónak hitelt érdemlően nyilatkoznia szükséges.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők és zeneművek szövegírói, mint magánszemélyek.
Társszerzők pályázatukat csak egyénileg nyújthatják be, az értékelés pályázatonként külön-külön történik.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni.
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o alkotói támogatás.

2. Pályázati cél: Külföldi vendégszereplések magyarországi könnyűzenei előadók és együttesek részére nyilvános koncerten, magyarlakta területen, túlnyomóan magyar anyanyelvű közönség számára.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium kötelezően előírja minden támogatott pályázathoz kapcsolódóan a videó dokumentáció (videó felvétel) készítését és internetes elérhetőségének biztosítását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: magyarországi könnyűzenei művészek (a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek) és együttesek, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni.  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o szállásköltség,
o utazási költség,
o biztosítási költség,
o képfelvétel-készítés és utómunka.

3. Pályázati cél: Tematikus könnyűzenei koncert/koncertsorozat megvalósításának támogatása a magyarországi oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése a zene/a hangszeres zene iránti nyitottság és a koncertlátogató közönség növelése céljából.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium kötelezően előírja minden támogatott pályázathoz kapcsolódóan a videódokumentáció (videó felvétel) készítését és internetes elérhetőségének biztosítását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 400.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők, oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni.  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o közreműködők tiszteletdíja,
o szerzői jogdíj(ak),
o terembérleti díj (amennyiben az előadás nem oktatási intézményben jön létre),
o helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem oktatási intézményben jön létre),
o hangosítás,
o utazási költség,
o szállítási költség,
o képfelvétel készítés és utómunka.

4. Pályázati cél: Nemzetközi könnyűzenei szerzői/előadóművészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2016/¬2017. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázatban megjelölt megvalósítási időszak el kell különüljön a korábbi támogatott pályázatban/támogatási szerződésben szereplő megvalósítási időszaktól, melyről a pályázónak hitelt érdemlően nyilatkoznia szükséges.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: könnyűzenei szerzők és/vagy előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit képviselő, hazai viszonylatban országosan reprezentatívnak minősülő egyesületek, amelyek legalább két éve teljes jogú tagjai a könnyűzenei szerzők és/vagy előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit képviselő nemzetközi, európai vagy világszervezetnek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. december 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o nemzetközi szervezetben fizetendő tagdíj.

5. Pályázati cél: Külföldi könnyűzenei előadók és együttesek felléptetése kizárólag vendégszereplőként, hazai művészekkel és együttesekkel közös előadásokon, magyarországi helyszíneken.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium kötelezően előírja minden támogatott pályázathoz kapcsolódóan a videódokumentáció (videófelvétel) készítését és internetes elérhetőségének biztosítását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: magyarországi könnyűzenei koncertet rendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o szerzői jogdíj,
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o szállítási költség,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o hangszerbérlet,
o hang- és fénytechnikai költség,
o képfelvétel készítés és utómunka.

6. Pályázati cél: Magyarországi könnyűzenei koncertek, produkciók megvalósítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium kötelezően előírja minden támogatott pályázathoz kapcsolódóan a videódokumentáció (videófelvétel) készítését és internetes elérhetőségének biztosítását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: a pályázat tervezett összköltségének maximum 50%-a, amely azonban az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%

Pályázók köre: a koncertet/koncerteket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.

A kollégium kizárólag élőzenei koncertek megvalósítását támogatja (élőzenei koncert az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt).
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.¬–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni.  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
o előadói tiszteletdíj,
o szakmai közreműködő tiszteletdíja,
o szerzői jogdíj(ak),
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o hangszerszállítás,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díja,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o reklám-, marketing- és propagandaköltség,

7. Pályázati cél: Könnyűzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: a hang- és képfelvételeket készítő, a kiadványokat megjelentető, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek és jogi személyek, valamint egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2016. december 31.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o hangszerelés tiszteletdíja,
o szerzői jogdíj(ak),
o stúdióköltség és utómunka,
o archív felvételek digitális felújítása,
o hanghordozók gyártási költsége,
o hanghordozók anyagköltsége,
o hanghordozók csomagolási költsége,
o grafikai költség,
o fotózás költsége
o nyomdaköltség,
o hang-és képfelvételek sokszorosítása,
o képfelvétel-készítés és utómunka.

8. Pályázati cél: Hazai könnyűzenei szerzői/előadóművészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő szerzői/előadóművészi vagy zenepedagógiai életutat felmutató művészek számára.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amelyek legalább évente, és az elmúlt két évben minimum egy alkalommal, vagy a szervezet belső szabályai szerint legalább két éve rendszeres anyagi elismerésben részesítettek kiemelkedő szerzőket, előadóművészeket, zenepedagógiai életutat felmutató művészeket.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. december 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o tárgyi díjazás,
o pénzbeli díjazás.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 7-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)