A Földművelésügyi Minisztérium nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

A pályázati támogatás célja az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:
a)amennyiben a szervezet tevékenységét külön jogszabály szabályozza, az abban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátásához szükséges költségekhez;
b)ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
c)ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
d)nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető.

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:
a)székhelyük Magyarországon van,
b)az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2015. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok,
c)az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá a c) pontja valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
d)tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
e)érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint letétbe helyezték, illetve közzétették.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A keretösszeg 40 millió forint. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatáshoz önerő biztosítása nem feltétel.

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2016. május 1.

(forrás: kormany.hu)