A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívásokat írt ki.

1 téma: Pályázati cél: A Cseh Tamás Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében, könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének támogatása (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné).

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
o A Kollégium kizárólag a művészi értékkel bíró élőzenei koncertek megvalósítását támogatja.
o Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor – méltányolható szakmai indokokra tekintettel – elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
o A Kollégium a Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein megvalósuló koncerteket és fellépéseket nem ennek a pályázatnak a keretében kívánja támogatni.
o A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a projekt nem külföldi magyar intézetben vagy azzal együttműködve valósul meg.

Külföldi turné alatt a Kollégium azon koncertsorozatot érti, amelynek első és utolsó fellépése között a zenekar/előadó külföldön tartózkodik, és ezen időszak során több fellépést is teljesíthet.

Egy pályázó (zenekar, előadó) több pályázatot is benyújthat.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: fellépésenként minimum 100.000 Ft, maximum 600.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: Könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható együttesek, előadóművészek és koncertszervezők (jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója); zenekar képviseletében eljáró magánszemélyek vagy jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2016. december 31.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíj,
o közreműködők tiszteletdíja,
o szerzői jogdíj(ak),
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szállítási költség,
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o színpad bérleti díja,
o színpadtechnika bérleti díja,
o színpad építési és bontási költsége,
o hangtechnikai szolgáltatás,
o fénytechnikai szolgáltatás,
o részvételi, regisztrációs díj,
o reklám-, pr- és marketingköltség (a reklámanyagban kötelező a Cseh Tamás Program marketingelemeinek feltüntetése).

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016.  augusztus 1-jén, éjfélig lehet.

2. téma: A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program keretén belül induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására.

Pályázati cél: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.

A pályázat célja, hogy ösztönözze és támogassa azoknak az induló és kezdő zenekaroknak, előadóknak az első lépéseit, akiknek a produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére. A Cseh Tamás Program további alprogramjaival együtt komplex támogatási rendszerben kívánja segíteni az alkotókat tehetségük kibontakoztatásában és szakmai fejlődésükben.

Támogatott pályázat megvalósítása során, a támogatási összeg terhére az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:
o a támogatott – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni,
o minimum öt, korábban még stúdióban nem rögzített saját zeneszám, minőségi, profi hangstúdióban történő felvétele, rögzítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Cseh Tamás Programirodának,
o minimum egy, újonnan rögzített saját dalhoz kapcsolódó, profi technikával és szakemberekkel rögzített, minőségi videoklip felvétele, elkészítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Cseh Tamás Programirodának,
o a támogatott előadó vagy zenekar promóciós portfóliójának elkészítése (fotó, logó, sajtóanyagok, alaphirdetési eszközök – komplex kiajánló anyag, amely magában foglalja az előadó/zenekar bemutatkozó anyagait: fotó, videó, hangzóanyag, rövid leírását és elérhetőségeit),
o pályázó előadó vagy zenekar webes felületének folyamatos működtetése minimum a program megvalósításának végéig,
o az elkészült hanganyagok minimum 100 példányban való megjelentetése hanghordozón, amiből 50 példányt a szakmai beszámolóhoz az NKA Igazgatóságára postai úton be kell nyújtani.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
o Magánszemélyként pályázó előadó pénzügyi lebonyolító szervezetet vehet igénybe.
o Lebonyolító nélkül pályázó előadó magánszemélyként a saját nevére kiállított számlák ellenében teljesíthet kifizetéseket.
o Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A lebonyolító számára – az NKA portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.
o Támogatott pályázat esetében a pályázó – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni. A mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen 200.000 Ft+áfát kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a támogatottnak kifizetnie.
o A pályázó előadó, zenekar saját közreműködői tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető, azt a Kollégium nem támogatja.
o Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy jelen pályázat mellékletét képező hang- és képanyag alapján a Kollégium előszűrést végez. Az előszűrésen megfelelő pályázók élő, színpadi meghallgatáson vesznek részt, melyre Budapesten kerül sor. A meghallgatás pontos idejéről, helyszínéről a pályázók legalább 10 nappal korábban értesítést kapnak. A meghallgatáson való részvétel a sikeres pályázat feltétele. A meghallgatáson a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium és a Kollégium által felkért – a magyar zenei élet képviselőiből álló – zsűri választja ki a Cseh Tamás Program által támogatandó előadókat, zenekarokat.
o Támogatott pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele a projekt részletes költségvetésének elkészítése és benyújtása.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft pályázatonként.

A Kollégium 25 pályázatot kíván támogatni.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre:
Olyan induló és kezdő előadók, zenekarok, akik:
o legfeljebb 1, nem szerzői kiadású nagylemezzel (minimum 8 dal egy adathordozón) rendelkeznek, és nincs érvényben lévő lemezkiadásra vonatkozó szerződésük,
o a pályázati felhívás megjelenése előtti 1 évben maximum 20 élő koncertet adtak,
o maximum 2 olyan dallal rendelkeznek, amelyet országos lefedettségű rádió több mint 5 alkalommal játszott.
továbbá: természetes személyek (előadóként vagy a zenekar képviselőjeként), jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében a zenekar fenntartója.

Formációk esetén: amennyiben a Pályázók köre bekezdésben leírt feltételek a tagok felére érvényesek, az a formációnem pályázhat.

Azon előadók és zenekarok, amelyek a 2014. évben a Zenei Kollégiumtól a Cseh Tamás Program keretén belülfiatal pályakezdő előadók, zenekarok első hang- és képfelvételének elkészítésére, valamint a pályára lépést támogató kommunikáció megvalósítására (altéma száma: 3044/200), valamint a 2015. évben a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiumtól az induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására (altéma száma: 7944/5) támogatásban  részesültek, jelen felhívásra nem nyújthatnak be pályázatot.

Azt a pályázót, aki jelen pályázati felhíváshoz kötelező mellékletként benyújtandó pályázói nyilatkozatban valótlant állít, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium az általa meghirdetett pályázatokból 5 évre kizárhatja.

Előadónként, zenekaronként azonos formációval csak 1 pályázat nyújtható be.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. november 1.–2017. június 30.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a

Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o mentor tiszteletdíja (kötelező igényelni, összege 200.000 Ft+áfa),
o előadói tiszteletdíj (pl. vendégzenész, vendégénekes; a pályázó formációban résztvevő előadó tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető),
o közreműködők tiszteletdíja (pl. fotós, hangmérnök, producer, technikai közreműködők; a pályázó előadó, zenekar saját közreműködői tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető),
o szerzői jogdíj(ak),
o stúdióköltség és utómunka,
o kép- és hanghordozók gyártási, anyag- és csomagolási költségei,
o reklám-, pr- és marketingköltségek,
o nyomdai előkészítés(i) munkák,
o nyomdaköltség,
o képfelvétel készítés és utómunka,
o grafikai tervezés,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szállítási költség,
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o színpadtechnika bérleti díja,
o hangtechnikai szolgáltatás,
o fénytechnikai szolgáltatás,
o vetítéstechnikai szolgáltatás,
o installációs költség.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre (jellemzően tiszteletdíjak) nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatásban részesített magánszemély a saját nevére kiállított számla ellenében teljesíthet kifizetéseket. A számla ellenében teljesített kifizetés dologi költségnekminősül. Tiszteletdíj a támogatásból fizethető, azonban csak számla ellenében, azt a pályázati adatlap költségvetésének 4.1.3. pontjában, a dologi költségek alatt kell feltüntetni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy weboldal tárhelyének bérlésére, a weboldal működtetésére, domain-vásárlásra támogatás nem igényelhető és nem használható fel. A honlap tartalmának elkészítésére és tartalmi szerkesztésére támogatás kérhető, reklám-, pr-, és marketingköltség alatt tüntethető fel.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. augusztus 1-jén, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)