A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a március 31-i határidőig a már lezárt agrárkár-enyhítési eljárásokhoz kapcsolódóan a mintegy 5,6 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatást fizetett ki a 2015. kárenyhítési évben károsult és jogos kárenyhítési igénnyel rendelkező termelőknek.

Az MVH a fellebbezések, jogutódlások miatt még le nem zárt eljárások tekintetében az elkövetkező hetekben hozhat döntést.

A Földművelésügyi Minisztérium az MVH által jóváhagyásra előterjesztett kifizetési terv alapján a 2015. kárenyhítési évi károk rendezésére 3.300 károsult gazda részére mintegy 6 milliárd forint kárenyhítő juttatást különített el. A hivatal aszálykárokra fizeti ki a 2015. kárenyhítési évhez kapcsolódó juttatások mintegy kétharmadát, a jégesőkár és a tavaszi fagykár áll a második és harmadik “helyen”.

Mint ismeretes, két eljárási szakaszra bontható az agrárkár-enyhítési rendszer: a határidőben történő kárbejelentésre, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol, valamint ez alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására, amelyet a kárenyhítési év lezárultát követően az MVH bírál el. Kárenyhítő juttatás a növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi káresemények, valamint az üzemi szinten 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés (bevételkiesés) után fizethető.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)